Què fem

El Centre de Tecnologies de la Informació es constitueix com a centre dedicat a facilitar l'ús de la informàtica i dels serveis de xarxa a tota la comunitat universitària i s'encarregarà de facilitar la integració d'aquestes tecnologies dins la UIB pel que fa a la docència, a la recerca i a l'administració. També es preveu, si escau, la possibilitat de fer transferència de tecnologia des de la UIB a la societat.

Per a més informació sobre els serveis que ofereix el Centre de Tecnologies de la Informació consultau el catàleg de serveis d'usuari.

Àrees

Àrea de Desenvolupament

L’àrea de desenvolupament té com a objectius fonamentals gestionar el desenvolupament de les aplicacions institucionals de la Universitat, gestionar la contractació de nous desenvolupaments i realitzar les integracions amb les aplicacions externes.

Personal de l'Àrea de Desenvolupament

Àrea d'Infraestructures

L’àrea d’infraestructures és l'encarregada del disseny, seguiment i administració de les infraestructures TI corporatives de la Universitat responsabilitat del CTI.

Personal de l'Àrea d'Infraestructures

Àrea de Producció

L’àrea de producció té la responsabilitat de supervisar i mantenir els serveis TI, per a garantir-ne la fiabilitat i qualitat, a més de fomentar i donar suport a la utilització, bones pràctiques i aprofitament en l'ús de les TIC.

Personal de l'Àrea de Producció

A més, disposam d'un perfil de coordinadora de dades institucionals:

Coordinadora de dades institucionals

La coordinadora de dades institucionals s'encarrega de coordinar i revisar totes les dades institucionals, tant les que s'han de presentar oficialment a altres institucions (SIIU, CRUE-TIC,...) com les peticions de dades realitzades pel personal de la UIB.