Escoltar

Borsa d'alumnat col·laborador

Pels acords normatius 8193 i 8194 de novembre de 2007 es crea i s’estableix la normativa de la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB. L'objectiu d'aquesta borsa és disposar de les dades d'alumnes amb voluntat de convertir-se en col·laboradors de diversos serveis de la UIB, com per exemple, del Centre de Tecnologies de la Informació o de les aules d'informàtica. Això permet un millor servei i disposar d'un mecanisme ràpid i àgil per a la substitució dels alumnes que per qualsevol motiu abandonen la col·laboració.

Alumne col·laborador a les aules d'informàtica

Per a ser alumne col·laborador tecnològic a les aules d’informàtica no hi ha cap requeriment ni coneixement específic. L'únic requisit és estar matriculat a la UIB en el moment de presentar la sol·licitud a la borsa. Es demanen uns certs coneixements informàtics i ganes de fer feina. Aquests alumnes són els encarregats d'obrir i tancar les aules, de procurar que funcionin el millor possible, de vetllar pel compliment de les normes d’ús i d'ajudar als usuaris quan hi tenen dificultats.

Actualment s’ofereixen 6 places de col·laborador a les aules d’informàtica (3 de torn de matí i 3 de torn d’horabaixa).

Alumne col·laborador tecnològic

Les tasques que es desenvolupen en aquest servei són d'àmbit tecnològic, per tant és aconsellable que l'alumne disposi de coneixements tècnics, bé adquirits als estudis de l'Escola Politècnica, o bé per altres vies. Les tasques permetran a l'alumne l'adquisició de coneixements pràctics en varis àmbits tecnològics que el beneficiaran en el futur. L'horari de feina és únicament al dematí, amb una duració de 4 hores diàries.

Sol·licitud

Els alumnes aspirants a la borsa han de presentar l'imprès de sol·licitud degudament emplenat i lliurar la següent documentació exigida al Servei d'Informació, al Centre de Tecnologies de la Informació o als serveis administratius de les seus de Menorca o Eivissa i Formentera:

a) Full de sol·licitud
b) Expedient acadèmic.
c) Breu curriculum.
d) Acreditació dels coneixements específics, si escau.