Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Ponència

E-copistería virtual: un servicio de impresión en la nube” Miquel Àngel Quiles Evans i Miquel Àngel Bordoy Marcó. Ponència a les Jornadas Técnicas RedIRIS 2011. Universidad de Valladolid. 1 de desembre de 2011.

Ponència

"The multimedia application of the PRO ART musical teaching method. A tool for teaching piano to kindergarteners"

Society For Information Technology & Teacher Education.
SITE  International Conference Annual (March 7-11, 2011). Nashville, Tenesse (EE.UU.)

Es troba publicada als proceedings del congrés: In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 3497-3504). Chesapeake, VA: AACE. ISBN 1–880094–84–3
(http://www.editlib.org/p/36864)

Ponència

Mas A. Encuentro de Administradores. MoodleMoot Spain 2011. Donisti, Espanya.