Escoltar

Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

 

 

"Integración de un módulo de seguridad basado en tarjeta inteligente para un entorno PC de boot remoto". Jornadas Técnicas RedIRIS", Miquel Bordoy. Universidad de Oviedo, 19 de novembre de 1999.
http://www.rediris.es/jt/jt1999/progJT.html  Programa