Escoltar

Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Ponència

Integración de un módulo de seguridad basado en tarjeta inteligente para un entorno PC de boot remoto

Miquel Bordoy, Miguel Cabrer, Xavier Pons i Antonio Sola
"Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS (CSIC) nº50-51"
Gener 2000
http://www.rediris.es/rediris/boletin/50-51/ponencia18.html 
Ponència

Jornadas Técnicas RedIRIS 2000: “Sistema de distribución de información multimedia”

Maria del Mar Sánchez-Monge
Universidad de Murcia
17 de novembre de 2000
http://www.rediris.es/jt/jt2000/programa.es.html
Ponència

Jornadas Técnicas RedIRIS 2000
“Protección y monitorización de ordenadores mediante un sistema basado en tarjeta inteligente”

Miquel Bordoy
Universidad de Murcia
17 de novembre de 2000
http://www.rediris.es/jt/jt2000/programa.es.html

CEDI programa completo