Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Article

"Sistema de distribución de información multimedia”

F. J. Bonet, M. Cabrer, B. Serra, M. Sánchez-Monge i A. Sola
"Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS (CSIC) nº54-55"
Desembre 2000 - Gener 2001
http://www.rediris.es/rediris/boletin/54-55/ponencia11.html