Escoltar

Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Ponència

Jornadas Técnicas RedIRIS 2002
"Experiencias de VoIP en la UIB"

Toni Pérez
Universidad de Salamanca
7 de novembre del 2002
http://www.rediris.es/jt/jt2002/programa-jt.es.html

Ponència

Grupos de Trabajo RedIRIS 2002
“IRIS-MMEDIA: Infraestructuras de VoIP”

Toni Pérez
Universidad de Salamanca
4 de novembre de 2002
http://www.rediris.es/mmedia/gt/gt2002_2/programa.es.html