Escoltar

Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Article

"Experiencias de Voz sobre Ip en la Universitat de les Illes Balears"

Toni Pérez, Bartomeu Serra i Antonio Sola
"Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS (CSIC) nº 62-63"
Desembre 2002 - Gener 2003
http://www.rediris.es/rediris/boletin/62-63/ponencia4.pdf

Ponència

Jornadas Técnicas RedIRIS 2003 "Aplicación de control de puertos lógicos"

Maria Oliva i Miguel Titos
Universitat de les Illes Balears
6 de novembre de 2003
http://www.rediris.es/jt/jt2003/archivo-jt/

Ponència

Jornadas Técnicas RedIRIS 2003: "Telefonía IP: Una perspectiva industrial"

Toni Pérez
Universitat de les Illes Balears
6 de novembre de 2003
http://www.rediris.es/jt/jt2003/archivo-jt/

Ponència

Jornadas Técnicas RedIRIS 2003: "Proyecto de integración de la tarjeta inteligente en UPNs"

Miquel Bordoy i Antonio Sola
Universitat de les Illes Balears
6 de novembre de 2003
http://www.rediris.es/jt/jt2003/archivo-jt/

Ponència

Grupos de Trabajo RedIRIS 2003: “Aplicación de control de puertos lógicos”

Maria Oliva i Miguel Titos
Universitat de les Illes Balears
4 de novembre de 2003
http://www.rediris.es/jt/jt2003/archivo-gt.es.html
Ponència

I Foro de seguridad RedIRIS: "Seguridad en Telefonía IP”

Toni Pérez
Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
4 de març de 2003
http://www.rediris.es/cert/doc/reuniones/fs2003/archivo.es.html