Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Article

"Aplicación de control de puertos lógicos"

Maria del Mar Sánchez-Monge, Antonio Sola, Maria Oliva i Miguel Titos
"Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS (CSIC) nº66-67"
Desembre 2003- Gener 2004
http://www.rediris.es/rediris/boletin/66-67/ponencia21.pdf
Ponència

Seminario “Seguridad en redes: Situación, tendencias y soluciones” Telindus

Control de acceso a la LAN con tarjeta inteligente
Miquel Bordoy i Antonio Sola
Parc Bit – Palma de Mallorca
17 de juny de 2004
http://www.telindus.es/noticias+y+eventos/jornadas+tecnologicas/

Ponència

Grupos de Trabajo RedIRIS 2004: "Integración de la UIB en el sistema GDS"

Toni Pérez
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid
17 de juny de 2004
http://www.rediris.es/mmedia/gt/gt2004_1/

Ponència

Seminario Secure Networks: “El reto de la seguridad personalizada”
Enterasys Networks: “Integración de la tarjeta inteligente de la UIB con UPNs”

Miquel Bordoy i Antonio Sola
Barcelona
26 de febrer de 2004
Ponència

Seminario Secure Networks: “El reto de la seguridad personalizada”
Enterasys Networks: “Integración de la tarjeta inteligente de la UIB con UPNs”

Miquel Bordoy i Antonio Sola
Madrid
24 de febrer de 2004