Escoltar

Arxiu

En aquest apartat s'engloben diferents tipus de treballs, normatives internes, documents i manuals de les diferents àrees de coneixement i grups de treball relacionats amb el CTI@UIB, així com, els resultats obtinguts a les diferents àrees del CTI@UIB que s'han presentat a diferents events de caire tecnològic (congressos, seminaris, simposis …) en format de ponències i/o articles.

Les contribucions més rellevants es mostren a continuació:

Ponència Jornades ABADIB '09: "Centres de Documentació. Tractament, protecció i preservació de dades i arxius"

Ramón Frontera
Alcalá de Henares
20 i 21 de febrer
http://www.mallorcapde.net/Gesconet/Portal/InicioPortal.asp?ConID=8&NombreC=Jornadas ABADIB 09& Idioma=C&Apartado=Inicio&Pagina=Bienvenida
 Ponència Jornada del Centro de Buena Administración: "Proyecto de virtualización del CPD de la Universidad de las Islas Baleares"

Antonio Sola
León, Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León
21 d'octubre

 Ponència

Jornades RedIris: "Desarrollo de un servicio integral de gestión del segmento de cuarentena en una red de ordenadores"

Miquel Bordoy i Ricardo Díaz
Santiago de Compostela
25-27 de novembre
http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/88-89/Ponencia8.C.pd

 Ponència

Jornades RedIris: "Suites colaborativas+. Experiencia de la UIB con Zimbra y Horde. Ramon Frontera (UIB)"

Ramón Frontera
Santiago de Compostela
23 de novembre
http://www.rediris.es/mail/gt/nv09/
 Ponència

Free Software Word Reference: "Alta disponibilidad en MySQL"

Antoni Mas
Cáceres
Desembre

 Ponència

II Trobada de Cicles Formatius d'Informàtica. Programari lliure i Empreses TIC.
"Alta disponibilidad en MySQL"


Antoni Mas
Campus de la UIB
22 de desembre