Aplicació d'avaluació docent

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Aquest servei està destinat a:

  • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària  (SEQUA).

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.