Escoltar

Aplicació de comptabilitat

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Aquest servei està destinat a:

  • Personal d'Administració i Serveis (PAS) del Servei de Control i Comptabilitat i del Servei de Pressupost i Tresoreria.
  • Personal Docent i Investigador (PDI) que gestiona projectes de recerca.

Com puc visualitzar els fitxers exportats des de l'aplicació CTB amb Excel?

Per visualitzar els fitxers exportats des de l'aplicació CTB amb Excel heu de seguir les passes del següent document.

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.