Escoltar

Atenció a l'usuari

L'atenció a l'usuari dels serveis del CTI des del CAU inclou, entre d'altres:

 • El tractament de qualsevol incidència de tecnologies de la informació, tant de hardware (ordinadors, impressores, altres perifèrics, xarxes de comunicacions, etc.) com de software (sistemes operatius, ofimàtica, Internet, etc.) incloent la seva transferència cap a les diferents unitats de la UIB encarregades de solucionar-les en cas de no ser-hi incidències tecnològiques.
 • El tractament de qualsevol petició de tecnologies de la informació (instal·lacions, consultes, dubtes, queixes, suggeriments...)
 • L'assessorament per l'adquisició de qualsevol material hardware i software.
 • Formació en els serveis oferts, canvis, novetats i esdeveniments d'aquest catàleg.
 • La generació i publicació de documentació dels serveis que realitza el CTI (manuals, guies, FAQs, indicadors, etc).

 

Com puc contactar amb el CAU?

El Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) atén de les 8:00h a les 20:00h (excepte el mes d'agost que finalitza a les 15:00h):

Qui pot sol·licitar ajuda d'atenció a l'usuari?

Aquest servei està destinat a:

 • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
 • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.
 • L'alumnat de la UIB.
 • Membres d'altres col·lectius integrats dins UIBdigital com l'Escola d'Hoteleria, el personal de la FUEIB, l'alumnat de cursos de postgrau depenents de la FUEIB i el personal del LADAT.
 • Altres col·lectius com: FgUIB, Amics i Amigues de la UIB, l'alumnat de la UOM, i els estudiants de cursos de postgrau. 
 • Aquelles persones o empreses externes que mantinguin algun tipus de vincle professional o contractual amb la UIB, sempre subjectes a condicions i a l'aprovació per part d'un responsable de la UIB.

Qui gestiona el CAU?

Actualment l'empresa concesionària del servei d'atenció a l'usuari i manteniment dels equips de microinformàtica de la Universitat de les Illes Balears és ECONOCOM, S.A.

OSIATIS
 

Necessiten els tècnics autorització per accedir al despatx, aula, ... ?

El personal del CAU necessita autorització, almenys verbal, per a poder accedir a la sala (despatx, aula...) on sigui la màquina en cas que l'usuari no hi sigui present.

És necessari fer còpies de seguretat?

Fer còpies de seguretat de les dades és responsabilitat de cada usuari. Les còpies de seguretat són molt necessàries per assegurar la conservació de la feina diària realitzada de cada usuari.

En cas d'haver de formatar l'equip, l'usuari és totalment responsable de la còpia de seguretat que hagi fet, així com de la possible pèrdua de dades.

Actualment el CAU compta amb un servidor de còpies de seguretat amb espai limitat. Només es pot utilitzar aquest servidor en cas que l'ordinador entri a taller i l'usuari no tingui o pugui realitzar la còpia de seguretat pels mitjans propis. En aquesta situació els tècnics habilitaran un nom d'usuari, una clau d’accés i un espai al servidor perquè l'usuari abans esmentat pugui fer la seva còpia de seguretat.

L'usuari ha de recuperar la còpia de seguretat abans d'una setmana després que l'equip hagi estat retornat. Transcorregut aquest temps totes les dades de l'usuari seran esborrades del servidor, sense possibilitat de recuperar-les.

Si l'equip informàtic ha de ser formatat, cal que l'usuari signi un full d'autorització de formatació, que eximeix de tota responsabilitat el tècnic en cas de pèrdua de dades.

Els consumibles estan inclosos al servei de suport microinformàtic?

Els consumibles són els cartutxos de tinta, els tòners, les bateries d'ordinadors portàtils, els equips de manteniment, etc. El CAU no es fa càrrec de reemplaçar els consumibles dels ordinadors, ni de les impressores i dels escàners.

Com puc tramitar la garantia del meu ordinador, impressora?

Si un equip està en garantia, el CAU pot tramitar-la. L'usuari ha de presentar la factura de compra de l'equip perquè pugui ser tramitada la seva reparació. En el cas que l'equip estigui en garantia però no es tingui la factura, el CAU no es fa càrrec de les despeses de la reparació.

Cal tenir en compte que els equips d'APPLE que s'hagin de reparar, s'enviaran a una empresa fora de Mallorca amb el cost de temps que això suposa.

He adquirit un ordinador, impressora nous. Que he de fer?

En cas que tingueu una màquina nova que encara no ha estat inventariada pel Servei de Patrimoni, haureu de proveir a l'adreça suport.informatic@uib.es només un dels següents punts:

 • El nombre comptable: A/ADOP
 • Adjuntar només un dels següents fulls escanejats:
  • Factura
  • Albarà
  • Comanda

Si no en teniu cap d'aquests punts, haureu de demanar-ne un d'ells (còpia de la factura, comanda...) a l'empresa proveïdora de material o bé al vostre servei de comptabilitat.

Tenir l'equip inventariat és necessari per poder donar suport al seu equip.

El meu equip és en reparació i no tinc un equip per fer feina. Puc demanar un equip de préstec?

Si el vostre equip està espatllat i és en reparació el CAU pot deixar material informàtic en préstec (només ordinadors, monitors i impressores, si n'hi ha de disponibles), només per a substituir temporalment un material informàtic que ha de ser reparat al taller o enviat a reparar al servei tècnic corresponent.

El meu equip s'ha espatllat i no es pot reparar. Que he de fer?

Per a retirar un equip vell o espatllat l'usuari heu d'emplenar una sol·licitud de retirada de material inventariable a UIBdigital (Gestió i Serveis > Sol·licituds > Retirada de material inventariable ). També podeu anar a consergeria i emplenar un formulari del Servei de Patrimoni perquè se l'emportin.

Vida útil i obsolescència del material informàtic

El CAU no fa substitucions dels materials informàtics que estiguin descatalogats, és a dir, peces que ja no es troben al mercat. En el cas dels monitors la vida útil que tenen atribuïda és de cinc anys, o sigui, un monitor que tingui més d'aquest temps i no es pugui reparar no serà substituït.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport o mitjançant qualsevol altre mètode. Aquí teniu les dades de contacte.