Escoltar

Impressió de documents

A les aules d’informàtica no hi ha impressores. Els documents s’envien a un servidor d'impressió únic. Hi ha habilitades impressores als edificis G.M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Ramon Llull i Arxiduc Lluís Salvador així com a les seus de Menorca i Eivissa. Els documents es poden recollir a qualsevol de les copisteries, independentment de l'aula des d'on s'hagin enviat.

Per poder recollir les impressions cal fer servir les credencials d'UIBdigital i pagar-ne el preu establert.

A la web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es) introduint les credencials d'UIBdigital podeu:

  • Verificar que el treball d’impressió s’ha enviat correctament.
  • Imprimir des del vostre portàtil i recollir els documents a la copisteria.
  • Conèixer el cost del treball d’impressió abans d’anar a copisteria.
  • Afegir opcions com, per exemple, l’enquadernació d’un treball d’impressió.
  • Eliminar un treball pendent d’imprimir.
  • Veure un històric del que heu imprès.