Escoltar

Manual de funcionament de VDI a les aules d'informàtica

Aquesta pàgina és una petita guia per emprar els ordinadors amb escriptoris virtuals de les aules d'informàtica. Totes les aules d'informàtica funcionen amb aquest sistema. 

Un cop ha arrancat l'ordinador i carregat el sistema operatiu apareix una pantalla on cal identificar-se amb les credencials d'UIBdigital. Primer us sol·licita el nom d'usuari i després la contrasenya.

pantalla1

Un cop validades les credencials arribau a la pantalla de benvinguda. Veureu que està personalitzada amb el vostre nom o usuari d'UIBdigital.

pantalla2

Podeu triar l'idioma en què la voleu a la part superior dreta.

Recordau tancar la sessió  quan hàgiu acabat. Si deixau la sessió oberta sou responsables del que es faci des de l'ordinador inicialitzat amb les vostres credencials.

Es mostren els aplicatius que teniu al vostre abast. Si us hi desplaçau per sobre us sortirà una petita descripció de què és cadascun.

Si accediu al Navegador Web s'obrirà una sessió d'un navegador i podreu navegar per on volgueu. La navegació web en aquest entorn pot ser lenta per a certes pàgines que requereixin un ús elevat de recursos. Si n'és el cas, millor navegueu des d'un escriptori virtual. Si accediu a Aula digital, Navegador web, Webmail, Biblioteca, Portal de l'Alumnta, Portal de PAS PDI, Campus digital, UIBdigital, Impressió a copisteria, Aules d'informàtica o Ajuda de l'escriptori s'obrirà un navegador amb la pàgina sol·licitada. On sigui necessari haureu d'emprar les credencials corporatives. En aquest entorn si voleu podeu utilitzar dispositius USB. 

IMPORTANT: Si voleu fer servir so en els escriptoris virtuals, pujau el volum en aquesta pantalla. A la part inferior dreta hi ha el botó. Per defecte, el volum està molt baix, per no molestar la resta d'usuaris de l'aula.

Si voleu fer servir altres programes, com LibreOffice, Microsoft Office, Gimp, R, etc. trieu Escriptori Virtual. Podeu consultar els programes disponibles a la web de les aules d'informàtica.

Quan triau l'opció Escriptori Virtual us apareixerà la pantalla que es mostra a continuació.

Pantalla de login d'escriptoris virtualsUtilitzeu les vostres credencials d'UIBdigital per accedir. Us apareixerà una pantalla on s'ofereixen els diferents escriptoris virtuals als que teniu accés. La pantalla pot tenir pestanyes: Centres, Exàmens, etc.

Pantalla UDS

Triau l'escriptori que volgueu. Per a tancar la sessió, desplegueu el menú d'usuari, a la part superior dreta. Passats uns moments tindreu accés a un escriptori amb Windows 7 amb un aspecte semblant al de la figura següent.

escriptori W/
Podeu fer ús dels programes instal·lats amb normalitat. Podeu imprimir documents a les copisteries seleccionant la impressora COPISTERIA en https://print.uib.es:631.

Recordau pitjar el botó Cerrar sesión del menú Inicio de la part inferior esquerra d'aquest escriptori quan hàgiu acabat. Sou responsables del que es faci des de l'ordinador inicialitzat amb les vostres credencials.

Ús de dispositius USB en els escriptoris virtuals

Si ho desitjau podeu emprar dispositius USB per accedir als vostres fitxers. Cada dispositiu USB connectat apareix com una carpeta dins el dispositiu media del vostre equip.

Unitat  media de l'EquipÚs d'àudio als escriptoris virtuals

Alguns models dels ordinadors de les aules duen altaveus incorportats, i permeten escoltar audio sense necessitat d'utilitzar auriculars. Aquest fet pot provocar molèsties a la resta d'usuaris de l'aula. Per aquest motiu el volum d'audio dels ordinadors de les aules d'informàtica està configurat molt baix. Si necessiteu escoltar audio quan emprau els escriptoris virtuals cal que, abans d'accedir-hi, reguleu el volum. 

pantalla nivell d'audio

A la part inferior dreta trobareu una icona on fer-ho. Posant el nivell a un 70-80% és suficient. Quan utilitzeu l'escriptori virtual podeu acabar de fixar el nivell que volgueu amb el regulador propi del Windows.

Els escriptoris estàndard no permeten utilitzar micròfons per a gravar so. Si ho necessiteu per a alguna classe contacteu amb els responsables de les aules.