Manual de funcionament de VDI des de dispositius personals

Els escriptoris virtuals per a alumnes de la UIB són accessibles des dels ordinadors de les aules d'informàtica i des d ordinadors particulars. Per a poder accedir als escriptoris virtuals des de fora de les aules d'informàtica, ja sigui des de casa o des de la Wi-Fi corporativa, cal tenir instal·lat un connector a l'ordinador. L'accés es fa sempre des del portal web: https://desks.uib.es. A la part superior dreta d'aquest portal trobareu botons per a descarregar el connector (1), d'informació (2), idioma (3) i, un cop hagueu accedit amb les vostres credencials, preferències d'usuari i sortir (4).

  

Pantalla de login d'escriptoris virtuals

Instal·lació del connector

Per a la creació, gestió i manteniment d'escriptoris virtuals la UIB empra l'eina UDS de Virtual Cable. Com ja s'ha dit per accedir als escriptoris virtuals cal tenir un connector/plugin instal·lat. Existeixen connectors per als diferents sistemes operatius d'ordinador personal: Mac OS X (a partir de 10.6), Linux (Debian/Ubuntu, Red Hat/Fedora, Suse, linux genèric) i Windows (mínim Windows 7). 

A la part superior dreta de la pàgina principal del portal web pitjeu sobre el botó "Connector UDS"  i us apareixerà una pantalla semblant a la següent imatge, dependrà del sistema operatiu del vostre ordinador.

 

pantalla per a descarregar conectors

 

Trieu l'opció en funció del sistema operatiu del vostre ordinador i descarregareu un fitxer de instal·lació. Executau el fitxer descarregat i feis la instal·lació seguint les passes de l'instal·lador. Si el vostre sistema operatiu és Mac OS X, us pot indicar que l'aplicació no es pot obrir perquè prové d'un desenvolupador no identificat. Si és així, ho haureu de desbloquejar o autoritzar (segons la versió de Mac OS X) a la Preferència de Sistema de "Seguretat i Privacitat". 

 

Connexió als escriptoris

El portal d'accés és:  https://desks.uib.es

 

 Pantalla de login d'escriptoris virtuals

Han d'emprar-se credencials d'UIBdigital. Un cop validades les credencials, apareixerà una pantalla on s'ofereixen els diferents escriptoris virtuals als que l'usuari té accés. Una cosa semblant a la següent:

 

Pantalla d'escriptoris virtuals disponibles

L'usuari, fent doble click, ha de triar l'escriptori corresponent als seus estudis, d'aquesta manera es garanteix que trobarà els programes que necessita. El primer cop que s'accedeixi a un escriptori s'ha d'autoritzar a obrir l'enllaç amb l'aplicació UDSClient instal·lada. Si es marca l'opció de recordar-ho no es tornarà a demanar.

Un cop fet això, l'usuari tindrà accés a un escriptori amb Windows 7 amb un aspecte semblant al de la figura següent. 

 

 imatge escriptori virtual

 

L'escriptori virtual és una aplicació més dins l'entorn del sistema operatiu del dispositiu emprat. Si és un ordinadors, es pot redimensionar, minimitzar i emprar altres aplicacions de l'ordinador local.

Es pot fer ús dels programes instal·lats a l'escriptori virtual amb normalitat.

Es poden imprimir documents a les impresores configurades al dispositiu local. També es pot imprimir a les copisteries del campus, com es fa des de qualsevol aula d'informàtica, seleccionant la impressora COPISTERIA en https://print.uib.es:631.

Recordeu pitjar el botó de Cerrar sesión del menú Inicio de la part inferior esquerra d'aquest escriptori un cop acabat. 
 

Ús de dispositius USB, CDs, disquets i disc dur local en els escriptoris virtuals

Des dels escriptoris virtuals es té accés a les unitats i dispositius de l'ordinador/dispositiu local. Si s'obri l'equip de l'escriptori virtual (es fa doble click sobre "Equipo") es veu una cosa semblant a la imatge següent, dependrà de la configuració de l'ordinador/dispositiu local.

 

pantalla amb unitats de disc

 

On:

  • Unidades de Disco Duro, Win7 (C:) és el disc dur de l'escriptori virtual.
  • Otros: són les unitats de l'ordinador local: disc durs, CDs, DVDs, dispositius USB, etc.