Escoltar

Normativa

Normativa d’espais informàtics comuns per a la docència a la UIB

L’acord normatiu 8876 del dia 19 de desembre de 2008 aprovà la normativa d’espais informàtics comuns per a la docència a la UIB.  Aquesta normativa pretén aclarir quins tipus d’espais informàtics comuns per a la docència hi ha al campus de la UIB, els serveis que s’ofereixen i els drets i deures dels col·lectius que comparteixen aquests espais docents. El document conté 28 articles classificats en cinc capítols:

Capítol I: classificació dels espais informàtics de docència.
Classifica tres tipus d’espais informàtics: aules d’informàtica, laboratoris d’informàtica de docència tipus A, laboratoris d’informàtica de docència tipus B.

Capítol II
: definició de responsabilitats.
Defineix qui té consideració d’usuari d’un espai informàtic per a la docència i qui en té d’alumne col·laborador, explicant-ne els deures.

Capítol III: condicions d'ús.
Regula les condicions de l’ús dels ordinadors dels espais informàtics per a la docència, així com els mecanismes i operatives de reserva d’aquests espais i la publicació dels seus horaris. Regula també l’accés a aquests espais: l’ús de la targeta de la UIB als ordinadors, l'accés per a classes o altre tipus de reserva i l’accés lliure a les aules i laboratoris. Marca les normes i pautes de comportament dels usuaris als espais informàtics per a la docència.

Capítol IV: referent al programari.
Parla de la responsabilitat en la determinació del programari a instal·lar i la seva instal·lació. Explica els mecanismes per a l’adquisició de software per a docència. Estableix el protocol a seguir per a sol·licitar la instal·lació de programari específic a les aules d’informàtica.

Capítol V: règim disciplinari.
L’incompliment de la normativa d’utilització de les aules d’informàtica i els laboratoris de docència, suposarà l’expulsió immediata de l'espai.

 Acord normatiu 8876

Normativa d’alumnes col·laboradors de tecnologia de la UIB

L’acord normatiu 8193 del dia 6 de novembre de 2007 aprovà la normativa d’alumnes col·laboradors de tecnologia de la UIB. Aquesta normativa, mitjançant deu articles, regula, entre d’altres coses, quins alumnes poden optar a alumne col·laborador de tecnologia de la UIB, el temps i formes de col·laboració, els mecanismes de selecció i els ajuds a percebre. Explica també què han de fer els distints serveis de la UIB per a poder optar a disposar d’alumnat col·laborador.

Acord normatiu 8193