Escoltar

Reserva d'aules

La gestió d’espais de la UIB es fa a través de l'AGORA, programa informàtic d’horaris per a poder oferir una gestió correcta i una informació clara a tots els membres de la comunitat universitària, així com facilitar les tasques que els centres han de fer sobre els espais que gestionen.

Per aquest motiu per a reservar una aula d’informàtica per tal de fer-hi classes ordinàries caldrà adreçar-se directament als serveis administratius de cada edifici, tal i com es fa amb l’assignació de les altres aules. Pel que fa a les reserves per a un altre tipus d’activitats internes, també es poden fer a través de les secretaries o del Vicerectorat d'Infraestructures Universitàries.
Totes les reserves per a activitats externes cal fer-les sempre a través del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable (vr.campus@uib.es).

Cada dilluns es publicaran les reserves de cada aula per tal de facilitar-ne l'ús. Per aquest motiu les reserves hauran de fer-se amb un mínim d'una setmana d'antel·lació.