Escoltar

Sol·licitud del servei de clúster de càlcul de la UIB

DestinatarisSol·licitud
PDI de la UIBUIBdigital (opció Gestions i serveis - Tràmits - Sol·licituds disponibles - sol·licitud de Comptes d'usuari per al cluster d'investigació, per a ús propi).
Els membres d'altres col·lectius o membres externs de grups d’investigació d’altres universitats amb col·laboració amb la UIBMitjançant un membre PDI que se'n faci responsable i ho sol·liciti a UIBdigital (opció Gestions i serveis - Tràmits - Sol·licituds disponibles - sol·licitud de Comptes d'usuari per al cluster d'investigació, per a altre persona).