Escoltar

Comptes de correu electrònic per al personal

El correu electrònic (també anomenat e-mail) és un mecanisme de comunicació que permet enviar missatges d'un ordinador a un altre. Una configuració estàndard requereix que tant l'emissor com el receptor disposin d'un compte en un servidor de correu. En el missatge pot enviar informació en forma de text i d'altres tipus com ara imatges, arxius, so, etc.

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Per poder sol·licitar un compte de correu electrònic de la UIB heu de disposar de les credencials d'UIBdigital i heu de ser membre d'almenys un dels grups següents:

 • PAS
 • PDI
 • Personal dels instituts universitaris de recerca amb relació amb la Universitat
 • Personal de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
 • Alumnat de doctorat
 • Becaris

La resta d'alumnes podeu fer ús del compte de correu electrònic per a l'alumnat que us proporciona Office 365.

Com puc crear un compte de correu electrònic?

Consultau el manual disponible a la pàgina Manuals d'ús del servei de correu electrònic: "Manual per crear un compte de correu electrònic".

Informació sobre l'àlies

Què és un àlies?

Un àlies de correu electrònic és un nom triat per l'usuari per a la seva adreça de correu electrònic.

Quins tipus d'àlies hi ha?

Es poden diferenciar dos tipus d'àlies:

 • Àlies personal: es fa servir per a l'adreça de correu electrònic personal.
 • Àlies de grup: es fa servir per a l'adreça de correu electrònic no personal que s'utilitza dins d'un grup compartit amb altres usuaris.

Nota: veure la normativa dels àlies personals institucionals i la normativa dels àlies de grup més a baix.

Com puc canviar el meu àlies?

Consultau el manual disponible a la pàgina Manuals d'ús del servei de correu electrònic: "Manual per canviar el nom del compte de correu (àlies)".

Com puc consultar el meu correu de la UIB via web?

Per accedir al vostre correu electrònic de la UIB mitjançant un navegador d'Internet heu d'emprar el servei d'UIBmail. Podreu accedir a UIBmail a través  d'UIBdigital i a l'enllaç que hi ha a la pàgina principal de la UIB.

 • Emprau les vostres credencials d'UIBdigital per accedir al compte d'UIBmail (no hi empreu el vostre àlies de correu).
 • Hi podreu consultar i enviar missatges de correu electrònic.
 • Connectau-vos a la vostra bústia de correu electrònic des de qualsevol lloc amb accés a Internet sense la necessitat de configurar un programa de correu tipus Outlook o Netscape.
 • Els missatges que llegiu no es baixen a l'ordinador des del qual els consultau, sinó que romanen al servidor, on els podreu tornar a consultar en qualsevol moment.

Com puc canviar la clau del meu compte de correu electrònic?

Les credencials que emprau per accedir al correu electrònic són les mateixes que emprau per accedir a UIBdigital. En canviar la clau d'accés a UIBdigital, es canviarà també la clau del correu.

Per fer aquest canvi accediu a UIBdigital (opció Preferències - Credencials - Canvi de clau).

Si disposau d'un segon compte de correu, aleshores accediu a UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Correu electrònic), on trobareu un desplegable per seleccionar el vostre segon compte de correu, seleccionau-lo i pitjau el botó "Canvi de clau".

De quina quota de disc dispòs al meu compte de correu?

Les bústies de correu de la Universitat tenen una mida màxima que no s'ha de superar. En cas de superar aquest límit les conseqüències són que:

 • Es deixaria de rebre correu en aquesta bústia.
 • L'emissor del correu rebria un missatge d'error notificant que el correu no s'ha pogut lliurar.

Si s'empra POP3 per connectar-se al correu electrònic, com que el correu es descarrega a l'ordinador personal aquest paràmetre no afecta, sempre que no es deixi de descarregar el correu durant un període prou llarg perquè la bústia superi el límit.

Com puc crear una firma a UIBmail?

Per crear una firma de correu a UIBmail, accediu a la pestanya de configuració (la icona que té forma d'engranatge). Al menú de l'esquerra seleccionau l'opció desplegable anomenada Correu electrònic i, després,  l'opció Signatures. Hi podreu afegir, modificar i eliminar les vostres firmes.

Per a una explicació més detallada consultau el manual d'usuari d'UIBmail.

Com puc redirigir el meu compte de correu de la UIB a una altra adreça de correu?

Per redirigir el vostre compte de correu de la UIB a una altra adreça de correu, heu de crear un filtre de correu a UIBmail accedint a la pestanya de configuració (la icona que té forma d'engranatge). En el menú de l'esquerra seleccionau l'opció desplegable anomenada Correu electrònic i després seleccionau l'opció Filtre. En aquesta pantalla heu de crear un nou filtre, fent clic al botó Nou, després Afegeix acció, en el desplegable triau Redirecciona a i al requadre de la dreta escriviu l'adreça de correu de destí.

Per a una explicació més detallada sobre l'ús dels filtres consultau el manual d'usuari d'UIBmail.

Com puc definir un avís d'absència (activació i desactivació de respostes automàtiques)?

Per definir un avís d'absència a UIBmail, accediu a la pestanya de configuració (la icona que té forma d'engranatge). En el menú de l'esquerra seleccionau l'opció desplegable anomenada Correu electrònic i després seleccionau l'opció Avís de vacances. En aquesta pantalla podreu definir el vostre avís.

Per a una explicació més detallada consultau el manual d'usuari d'UIBmail.

Com puc definir un filtre de correu a UIBmail?

Per crear un filtre de correu a UIBmail, accediu a la pestanya de configuració (la icona que té forma d'engranatge). En el menú de l'esquerra seleccionau l'opció desplegable anomenada Correu electrònic i després seleccionau l'opció Filtre. En aquesta pantalla podreu definir els filtres per gestionar el vostre correu electrònic.

Per a una explicació més detallada consultau el manual d'usuari d'UIBmail.

Com puc evitar el correu no desitjat (SPAM)?

El correu no desitjat (spam) són els missatges que us envien a la vostra adreça de correu el contingut dels quals no us interessa, o no  el desitjau ni l'heu sol·licitat. Normalment són de tipus publicitari i enviats en gran quantitat.

No es pot evitar totalment que un missatge no desitjat adreçat a vosaltres us arribi, sense interferir en els missatges que sí que desitjau, però us recomanan una sèrie de precaucions per aconseguir rebre la mínima quantitat possible de correu no desitjat:

 • No poseu la vostra adreça a pàgines web.
 • No reenvieu missatges que formen part d'una cadena de correu electrònic.
 • No envieu a amics o col·laboradors correus electrònics en els quals apareguin moltes adreces i, en cas de fer-ho, feu servir la còpia oculta (CCC o CCO) perquè no siguin visibles les altres adreces.
 • Si reenviau un correu electrònic que contingui alguna adreça en el missatge, esborrau-la.
 • Si ompliu una inscripció no doneu l'adreça de correu electrònic. Si fos necessari donar una adreça correcta (rebre contrasenyes, confirmació de subscripcions, etc.) utilitzau una adreça temporal o un compte gratuït "extra" prescindible, d'aquells que s'ofereixen a la majoria de portals d'Internet.
 • Llegiu els correus de remitents sospitosos com a text i no com a HTML.
 • No envieu mai missatges a l'spammer, encara que us assegurin que deixaran d'enviar spam si el responeu.
 • Teniu sempre actualitzat el sistema operatiu.
 • Instal·lau a l'ordinador personal un tallafocs (firewall) i un antivírics, que sempre ha d'estar actiu.
 • En darrer terme, si rebeu una quantitat exagerada d'spam podeu sol·licitar un canvi de compte de correu, per al qual us aconsellam que seguiu les precaucions anteriors.

La Universitat disposa d'un programari anti-spam que analitza tot el correu que arriba a la UIB. Tot el correu que detecta el sistema anti-spam arriba al destinatari amb una etiqueta afegida a l'assumpte del correu: [SPAM].

Perquè aquests correus no us molestin podeu crear un filtre per redirigir aquests correus a una carpeta específica consultau "Com puc definir un filtre de correu a UIBmail".

Com puc evitar el correu fraudulent (PHISHING)?

El correu fraudulent (phishing) és un delicte informàtic, que consisteix a intentar adquirir informació confidencial de manera fraudulenta, com pot ser l'usuari i la clau del compte de correu o d'UIBdigital, informació de targetes de crèdit, etc. L'estafador es fa passar per una persona o empresa de confiança simulant una comunicació oficial, habitualment mitjançant el correu electrònic, però també emprant la missatgeria instantània i el telèfon.

La manera més segura de no ser estafat és no respondre mai cap sol·licitud d'informació personal mitjançant el correu electrònic, una telefonada, o un missatge de mòbil (SMS). Recordau que cap entitat o organisme no us sol·licitarà mai aquesta informació -claus, número de targeta de crèdit, o qualsevol altra informació personal- per correu electrònic, per telèfon o SMS.

Si rebeu un intent d'estafa d'aquest tipus avisau-nos.

Exemples de correus fraudulents que han arribat a la UIB

 • "Estimado suscriptor, actualmente estamos actualizando nuestra (UIB.ES-WEBMAIL) a nuestro nuevo F-Secure HTK4S anti-virus/anti-spam version 2011. Por favor enviarsu (NOMBRE DE USUARIO y CONTRASENA) como una respuesta a este mensaje para evitar perder su UIB.ES cuenta de correo electr?nico,. gracias ...UIB.ES-Administrativo-Oficial".
 • "Su buzón ha superado el límite de 20 GB, que es el establecido por su gerente, que se encuentran actualmente en 20.9GB, usted no será capaz de crear un nuevo e-mail para enviar o recibir de nuevo hasta que validar su re-mailbox. To validar su buzón de correo, puede hacer clic en este CLICK AQUI

Gracias

Universitat de les Illes Balears administrador del sistema"

 

Informació sobre les llistes de distribució de la UIB

Què són les llistes de distribució?

Les llistes de distribució serveixen per enviar missatges de correu electrònic a un conjunt d'adreces. El missatge enviat a una llista es replica a cada un dels integrants de la llista. Alguns exemples de llistes de distribució que hi ha en aquest moment són uib-pas@uib.es, uib-pdi@uib.es i uib-alu@uib.es.

Què és una llista d'autoritzats?

Per a cada llista podem definir quines adreces poden enviar correus electrònics a aquestes llistes de distribució. És el que s'anomena llista d'autoritzats.

Quins tipus de llistes de distribució hi ha?

Es poden diferenciar dos tipus de llistes de distribució:

 • Llistes de gestió automàtica dels usuaris: els usuaris que pertanyen a aquesta llista es gestionaran automàticament depenent de l'estructura orgànica de la Universitat. De la mateixa manera, quan una persona passi a formar part d'aquest col·lectiu en l'estructura de la UIB, s'afegirà automàticament a aquesta llista i, quan deixi de pertànyer al col·lectiu, igualment, deixarà de pertànyer a la llista.
  • Només contenen adreces gestionades pel CTI@uib (alies@uib.es) .
  • A UIBdigital l'usuari ha de definir el domini que emprarà per enviar a aquestes llistes, ja que només és possible emprar un dels dominis que gestiona la UIB (ES, CAT o EU).
 • Llistes amb gestió manual dels usuaris: els usuaris que pertanyen a aquesta llista es gestionaran manualment. 
  • Amb aquest tipus de llista, podeu decidir si voleu que la llista pugui rebre correus electrònics d'adreces externes al grup d'usuaris que en fan part. En aquest cas es comportaria igual que un àlies de grup.

Quina és la mida màxima dels missatges enviats a les llistes de distribució?

Per qüestions operatives, i per garantir un bon servei, s'ha establert una limitació a la mida dels missatges de correu electrònic enviats a les llistes de distribució. Recordau que quan s'envia un missatge a una llista, el missatge es multiplica tantes vegades com receptors hi ha a la llista (al servidor s'han arribat a ocupar 100GB de correus enviats a llistes).

Actualment la mida màxima dels missatges és:

 • Llistes d'alumnes: 2KB
 • Llistes de personal: 32KB
 • Llistes de departaments, serveis i altres: 128KB

Quan s'excedeix la mida del missatge, el servidor ho notifica per correu electrònic a l'emissor del missatge i al contingut del correu surt l'avís: "Grandària del missatge excedida".

Com puc enviar un fitxer de més d'1 MB a una llista de distribució amb UIBmail?

Com puc accedir al meu segon compte de correu des d'UIBmail?

Per accedir al vostre segon compte de correu a UIBmail, l'heu de configurar abans accedint a la pestanya de configuració (la icona que té forma d'engranatge). En el menú de l'esquerra seleccionau l'opció desplegable anomenada Correu electrònic i després seleccionau l'opció Comptes de correu electrònic. En aquesta pantalla heu d'afegir el segon compte, fent clic al botó Nou i seguint les següents instruccions:

configuració del segon compte de correu

 1. Configuració del compte
  • Nom del compte: ompliu aquest camp amb el nom que voleu posar-li a aquest compte (exemple: Segon compte).
  • Adreça de correu electrònic: ompliu aquest camp amb l'adreça de correu electrònic que voleu afegir (exemple: nom.llinatges@uib.es).
  • El teu nom: ompliu aquest camp amb el vostre nom i llinatges.
 2. Configuració del servidor
  • Tipus de servidor: Servidor de correu IMAP.
  • Seleccionau la casella Utilitzau connexió SSL.
  • Nom del servidor: imap.uib.es
  • Port del servidor: 993
  • Inicia sessió: ompliu aquest camp amb el nom d'usuari lligat al compte de correu electrònic que voleu afegir.
  • Contrasenya: ompliu aquest camp amb la contrasenya lligada al compte de correu electrònic que voleu afegir.
 3. Configuració del servidor de sortida (SMTP)
  • Nom del servidor: smtp.uib.es
  • Port del servidor: 25

Per finalitzar, feu clic al botó Comprovau la connexió per comprovar que la connexió s'ha realitzat correctament i després premeu el botó Desa.

Què és i per què serveix la compartició de carpetes?

El nou servidor de correu disposa d'una nova funcionalitat anomenada Magatzem d'informació, que està representada dins l'aplicació per un maletí marró. En aquest magatzem es poden crear carpetes per compartir documents amb altres companys.

Per a una explicació més detallada consultau el manual d'usuari d'UIBmail.

Si puc sol·licitar aquest servei i a més en sóc alumne, quina adreça institucional tenc?

Pel fet de ser personal de la UIB o pertànyer a qualque col·lectiu que pugui sol·licitar aquest servei, teniu un compte de correu corporatiu del tipus nom.llinatge@uib.cat (.es o .eu) que podeu gestionar des d'UIBmail. Aquest compte es considera com a una dada de contacte de tipus professional.

Pel fet de ser alumnat matriculat a la UIB teniu un compte de correu institucional del tipus nom.llinatge1@estudiant.uib.cat (.es o .eu) que podeu gestionar des d’Office 365. Aquest compte es considera com a una dada de contacte d’alumnat de la UIB.

Pel fet de ser personal de la UIB, podeu registrar el correu electrònic de contacte que vulgueu a UIBdigital, a la secció Preferències > Dades Personals > Contacte.

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de dubtes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.

 

Normativa

Normativa dels àlies personals institucionals

Les regles a seguir per crear un àlies personal són les següents:

 • Les adreces de correu electrònic institucionals del personal PAS i PDI són les que ofereix el CTI. No es considera com a institucional cap altra adreça de correu electrònic de la Universitat. En el cas que s'empri habitualment una altra adreça de correu electrònic, es podrà demanar una adreça institucional i redireccionar els missatges a l'adreça habitual.
 • Totes les adreces tenen la forma <alies>@<domini>, a excepció de les persones que ja tinguin un àlies assignat, que aleshores el conserven.
 • L'àlies estarà format per dues parts, de la següent manera: <nom>.<llinatge>, que hauran de complir la següent normativa:
  • <nom>
   1. Pot ser el nom complet o la inicial. També s’acceptaran diminutius comuns, però estaran subjectes a l’aprovació per part dels administradors.
   2. Les persones amb nom compost poden emprar la forma <part1>-<part2> o bé <part1><part2>. Tant  <part1> com <part2> han de complir al normativa del punt 1. També es pot optar per només emprar-ne una part.
   3. Exemples: si el nom és Antoni Joan Riera Jiménez, puc escollir entre els següents àlies:
    • antonijoan.riera
    • ajoan.riera
    • antonij.riera
    • aj.riera
    • tonij.riera
    • antoni.riera
    • joan.riera
    • toni.riera
    • a.riera
    • j.riera
    • antoni-joan.riera
    • a-joan.riera
    • antoni-j.riera
    • a-j.riera
    • toni-j.riera
  •  <llinatge>
   1. El llinatge sempre serà complet, sense poder emprar diminutius.
   2. En el cas de les persones amb llinatge compost poden emprar la forma <part1>-<part2> o bé <part1><part2><part1> o <part2> poden ser les inicials, però en cap cas es poden emprar les inicials de les dues parts.
   3. Exemples: si el nom és Felipe Fernández-riera Jiménez, puc escollir entre els següents àlies:
    • felipe.fernandez-riera
    • felipe.fernandezriera
    • felipe.friera
    • felipe.f-riera
    • felipe.fernandezr
    • felipe.fernandez-r
  • <domini> 
   1. Tots els usuaris tenen assignats els tres dominis dels quals disposa la Universitat, @uib.es, @uib.cat, @uib.eu, i poden rebre correu a qualsevol dels tres.

Notes:

 • En cas que dues o més persones tinguin el mateix nom i llinatge i hi hagi un conflicte d'àlies, es pot construir un àlies amb la mateixa forma que els anteriors, però emprant també el segon llinatge.
  • Exemples: en el cas que el nom sigui Aina Cifre Ramis i ja existeixi un àlies aina.cifre, es prodrà emprar aina.cifre-ramis
 • Una persona que ja tingui un àlies assignat, no l'haurà de canviar per coincidència amb una altra persona.
 • Els àlies estaran formats per les lletres A-Z, el punt(.) i el guionet(-). No s'hi diferencien majúscules de minúscules. La Ç, Ñ i els caràcters accentuats no hi estan permesos. Tampoc qualsevol altre símbol.

 

Normativa dels àlies de grup

Les adreces no personals o àlies de grup hauran de seguir les normes següents:

 • Les bústies destí de les adreces no personals o àlies de grups, han de ser adreces institucionals. Aquestes adreces són les que ofereix el CTI@uib. En el cas que s'empri habitualment una altra adreça de correu electrònic, es podrà demanar una adreça institucional i redirigir els missatges a l'adreça habitual.
 • Els àlies estaran formats per les lletres A-Z, els dígits 0-9, el punt i el guionet. No s'hi diferencien majúscules de minúscules. La Ç, Ñ i els caràcters accentuats no hi estan permesos. Tampoc qualsevol altre símbol.
 • Per separar paraules s'emprarà preferentment el ".". Només en cas necessari es permetrà el "-".