Escoltar

Manual per crear filtres amb Outlook 2003

A continuació teniu un exemple de com crear una carpeta amb el nom SPAM i crear un filtre perquè quan ens arribi un correu en què l'assumpte contingui la paraula [SPAM] vagi directament a aquesta carpeta:

Per a crear la carpeta heu de seguir les següents pases:

 1. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el contenidor de l'arbre de l'esquerra on vulgueu crear la carpeta i triau l'opció Nueva carpeta.
 2.  Imatge 1

 3. En el quadre que us apareixerà, escriviu un nom per a la carpeta en el camp Nombre i premeu el botó Crear carpeta.

 Imatge 2

Per a definir un filtre heu de seguir les següents passes:

 1. Anau al menú Herramientas i triau-hi l'opció Reglas y altertas.

 2. Imatge 3
 3. Al quadre que us apareixerà, clicau sobre el botó Nueva regla. Veureu un quadre com el següent:

 4. Imatge 4
 5. Marcau l'opció Mover a una carpeta los mensajes que contengan palabras especificas en el campo de asunto.
 6. En l'apartat Paso2: edite la descripción de la regla (haga ckick en un valor subrayado), feu clic sobre cierto texto, veureu el següent quadre:

 7. Imatge 5

 8. En la primera casella, introduïu la paraula que ha de contenir l'assumpte i feu clic al botó Agregar. Podeu repetir aquesta passa tantes vegades com paraules hagi de contenir l'assumpte.
 9. Feu clic al botó Aceptar i tornareu a la pantalla anterior
 10. Ara feu clic sobre especificada i veureu la següent pantalla:

 11. Imatge 6

 12. Marcau la carpeta on voleu moure el missatge i feu clic sobre el botó Aceptar, tornareu a la pantalla anterior.
 13. Feu clic sobre el botó Finalizar.