Escoltar

Indicadors del servei de comptes de correu electrònic

Concepte 2013 2014 2015
Correus electrònics enviats 10.966.904 10.752.985 10.641.919
Correus electrònics rebuts 4.563.965 4.050.445 5.237.962
Missatges tractats pel sistema d’anti-spam 1.009.529 1.041.233 1.437.662
Nombre de virus detectats i eliminats dels servidors 7.274 9.567 13.836