Sol·licitud de comptes de correu electrònic

Servei Sol·licitud
Sol·licitud d'un compte de correu electrònic UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Correu Electrònic), seguint el Manual per crear un compte de correu electrònic

Sol·licitud d'un àlies personal de correu electrònic

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Correu Electrònic), seguint la normativa dels àlies personals institucionals.
Sol·licitud d'un àlies de grup o adreça no personal Emplenau el formulari de sol·licitud d'àlies de grup*, seguint la normativa dels àlies de grup, amb les dades dels diferents usuaris i bústies així com un responsable que serà qui haurà de comunicar els canvis que es produeixin en els receptors. Quan aquesta adreça faci referència a serveis, departaments o unitats, la persona responsable serà el cap corresponent en cada cas.
Sol·licitud de llistes de distribució de correu electrònic centralitzades Emplenau el formulari de sol·licitud de llistes de distribució centralitzades*. Els usuaris que pertanyen a aquesta llista s'encarregaran automàticament de l'estructura orgànica de la Universitat.
Sol·licitud de llistes de distribució de correu electrònic personalitzades

Emplenau el formulari de sol·licitud de llistes de distribució personalitzades*. Els usuaris que pertanyen a aquesta llista es gestionaran manualment.

  • En aquest cas, també podeu decidir si voleu permetre que aquesta llista pugui rebre correus d'adreces externes als membres que formen part de la llista.

 

 *Observació: el procés a seguir en els formularis corresponents a les sol·licituds és el següent:

  1. Clicau sobre el formulari corresponent.
  2. Emplenau-lo electrònicament.
  3. Imprimiu-lo i signau-lo.
  4. Enviau-lo per correu intern a "Sol·licituds CTI-Centre Tecnologies de la Informació-Anselm Turmeda".