Servei de correcció d'exàmens i lectura d'enquestes

Calendari

Al calendari següent podeu consultar la disponibilitat de reserva de la lectora per a la correcció d'exàmens i lectura d'enquestes.

Les franges horàries marcades en color groc estan disponibles. No estan disponibles les marcades en vermell on l'abreviatura ND significa No Disponible.

< Anterior   Setmana 13 / Mar 2017   Següent >


Mes | Setmana | Dia
dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge
8
08:00-15:00 ND
08:00-15:00 ND
9
10
11
11:30-12:00 ND
11:30-12:00 ND
12
12:00-12:30 ND
12:00-14:00 ND
12:00-12:30 ND
13
13:00-13:30 ND
14

Cita prèvia

L'horari d'atenció al públic d'aquest servei és de 8:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. No es donaran cites fora d'aquest horari.

Nota: durant els dies 16, 20, 22 i 23 de juny i el dia 7 juliol de 2016, s'amplia l'horari de correcció d'exàmens tipus test de 15 a 18 hores.

  • Sol·licitau cita prèvia per a la correcció d'exàmens i lectura d'enquestes, segons la disponibilitat del calendari.
  • La reserva serà efectiva quan hagiu rebut la confirmació de la vostra cita per correu electrònic.
  • La lectura dels fulls de marques òptiques es fa a l'edifici del CTI i n'és imprescindible la presència d'un responsable.

Nota: amb motiu de la realització de les proves d'accés a la Universitat, us informam que no hi haurà cites disponibles per a la correcció d'exàmens en les dates següents: 

  • Del divendres 10 al dimecres 15 de juny de 2016, ambdós inclosos.
  • Dilluns dia 27 de juny de 2016.

Recomanació: sol·licitau les cites per a la correcció d'exàmens en conèixer les dates dels exàmens.

Normativa

La utilització de la lectora de marques òptiques implica l'acceptació d'aquesta normativa:

  • La sol·licitud de cita prèvia s'ha de fer amb una antelació mínima de 24 hores.
  • S'exigeix puntualitat, per tal de no fer esperar als altres i no interrompre altres tasques del tècnic. A partir dels 10 minuts de retard, s'anul·larà la reserva i haureu de sol·licitar una nova cita.
  • Per a la correcció d'exàmens heu de dur la plantilla emplenada amb les respostes correctes.
  • És obligatori que estigueu presents durant tota la correcció.
  • Per anul·lar o canviar la data i hora de la cita heu d'avisar amb un mínim de 24 hores d'antelació.

Altra informació

Per a més informació sobre l'ús de la lectora de marques òptiques consultau: més informació sobre la lectora.