Escoltar

Impressió de documents

A les aules d’informàtica no hi ha impressores. Els documents s’envien a un servidor d'impressió únic. Hi ha habilitades impressores als edificis G.M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Ramon Llull i Arxiduc Lluís Salvador així com a les seus de Menorca i Eivissa. Els documents es poden recollir a qualsevol de les copisteries, independentment de l'aula des d'on s'hagin enviat.

Per poder recollir les impressions cal fer servir les credencials d'UIBdigital i pagar-ne el preu establert.

A la web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es) introduint les credencials d'UIBdigital podeu:

  • Verificar que el treball d’impressió s’ha enviat correctament.
  • Imprimir des del vostre portàtil i recollir els documents a la copisteria.
  • Conèixer el cost del treball d’impressió abans d’anar a copisteria.
  • Afegir opcions com, per exemple, l’enquadernació d’un treball d’impressió.
  • Eliminar un treball pendent d’imprimir.
  • Veure un històric del que heu imprès.

 

Quin procediment he de seguir per imprimir els documents?

1.- Accediu a l’ordinador de l’aula i obriu el document amb l’aplicació corresponent.

2.- Seleccionau imprimir amb la impressora “COPISTERIA en https://print.uib.es:631” i triau les opcions d’impressió (A4, Dúplex, ... ).

3.- Al web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es) introduint les credencials d'UIBdigital podeu: verificar que el treball d’impressió s’ha enviat correctament; conèixer el cost del treball d’impressió abans d’anar a copisteria; afegir opcions com, per exemple, l’enquadernació d’un treball d’impressió; eliminar un treball pendent d’imprimir; veure un històric del que heu imprès.

4.- Anau a QUALSEVOL copisteria del Campus per recollir el treball d’impressió, independentment de l'aula des d'on l'heu enviat a imprimir.

També en podeu generar un fitxer PDF.

On em sortiran els documents que envio a imprimir?

Independentment de l'aula des d'on heu enviat a imprimir els documents, podeu anar a qualsevol copisteria del Campus (G.M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Ramon Llull o Arxiduc Lluís Salvador) per a recollir el treball d’impressió. Necessitareu introduir les vostres credencials d'UIBdigital.

Què puc fer si els meus documents no em surten a la copisteria?

Si quan anau a la copisteria no apareixen els documents pot ser perquè no heu introduït les vostres credencials d'UIBdigital a l'ordinador des d'on heu imprès els documents:

  • bé a l'iniciar la sessió en ordinadors amb Windows (l'usuari anterior ha deixat la seva sessió oberta, i vosaltres hi heu accedit).
  • o bé a l'hora d'imprimir en ordinadors amb Linux o Mac OSX.

Al web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es), introduint les credencials d'UIBdigital, abans d’anar a copisteria podeu verificar que el treball d’impressió s’ha enviat correctament.

Quan he anat a copisteria em surten més documents dels que he enviat a imprimir

Heu deixat la sessió de l'ordinador oberta i algú ha emprat l'ordinador amb les vostres credencials per a imprimir.

Quin temps tenc per recollir les impressions?

Els documents enviats a imprimir romanen durant una setmana a la cua d’impressió. Passat aquest temps s’eliminen automàticament de la cua.

Al web de VirtualCopyShop (https://print.uib.es), introduint les credencials d'UIBdigital, abans d’anar a copisteria podeu verificar la data de caducitat dels treballs d’impressió a la cua.

Quin preu tenen els fulls impresos?

El preu que haureu de pagar per pàgina A4 o A3 l'estableix l'empresa concessionària del Servei de Reprografia.
Si voleu impressions en color o en paper de diferent mida, consultau la manera de fer-ho i el preu a la copisteria.

Com puc imprimir documents PDF des d'un navegador?

Quan s’obre un arxiu PDF incrustat dins d’un navegador (Microsoft Explorer, Chromium o Firefox) s’ha d’imprimir sempre pitjant la icona d’impressió del visualitzador, com el que es marca en vermell a la figura d’exemple. 

  
 
Els arxius PDF oberts des d’un navegador no han d’imprimir-se mai des de l’opció “Imprimir...” del menú Arxiu o Archivo. Si s’imprimeix des de l’opció “Imprimir...” del menú Arxiu o Archivo només s’imprimirà una part del document.

Aquestes instruccions són vàlides per a imprimir qualsevol arxiu PDF obert incrustat dins un navegador (Microsoft Internet Explorer, Chromium o Firefox).

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.