Escoltar

Configuració del correu electrònic en Microsoft Outlook per MAC

Una vegada realitzada la instal·lació i l'activació d'Office 365, heu de configurar el vostre compte de correu electrònic a Microsoft Outlook.

 1. Feu clic al botó Agregar cuenta.Agregar Cuenta
 2. Al quadre següent feu clic al botó Exchange u Office 365 per seleccionar el tipus de compte que voleu afegir. Tipus de compte
 3. Emplenau el quadre de configuració automàtica del compte de Microsoft Outlook amb les dades del vostre compte de correu i feu clic al botó Agregar cuenta.Configuració automàtica del compte de Microsoft Outlook
  • Dirección de correo electrónico: la vostra adreça de correu electrònic institucional amb el domini (@estudiant.uib.cat, @estudiant.uib.es, @estudiant.uib.eu) elegit a UIBdigital (exemple: nom.llinatge1@estudiant.uib.cat).
  • Método: Nombre de usuario y contraseña.
  • Nombre de usuario: el vostre nom d'usuari d'UIBdigital, afegint-hi "@id.uib.es", "@id.uib.cat" o "@id.uib.eu", segons el domini elegit a UIBdigital (exemple: aaa111@id.uib.es).
  • Contrasenya: la vostra clau d'accés, amb què accediu a UIBdigital.
 4. Al quadre següent seleccionau la casella Utilizar siempre mi respuesta en este servidor i feu clic al botó Permitir. Quadre de seguretat per emplenar amb credencials
 5. Finalment, veureu un quadre on haureu d'iniciar sessió amb les vostres credencials d'UIBdigital, afegint a l'usuari "@id.uib.es", "@id.uib.cat" o "@id.uib.eu", segons el domini elegit a UIBdigital (exemple: aaa111@id.uib.es).Quadre de seguretat per emplenar amb credencials