Escoltar

Configuració del correu electrònic en Microsoft Outlook per PC

Una vegada realitzada la instal·lació i l'activació d'Office 365, heu de configurar el vostre compte de correu electrònic a Microsoft Outlook. Per configurar el compte de correu electrònic institucional amb Microsoft Outlook podeu aprofitar la detecció automàtica que fa Microsoft Outlook del compte lligat a l'activació d'Office 365.

 1. Anau a la pestanya Archivo.Archivo
 2. Dins la pestanya Información feu clic al botó Agregar cuenta. Agregar Cuenta
 3. Al quadre següent veureu les dades del vostre compte de correu, feu clic al botó Conectar. Conectar
 4. En cas que la connexió d'Outlook no detecti automàticament el compte de correu electrònic lligat a Office 365, haureu d'emprar la configuració automàtica del compte de Microsoft Outlook per al vostre correu electrònic. Per això, emplenau el quadre amb les dades del vostre compte de correu i feu clic al botó Siguiente.Configuració automàtica del compte de Microsoft Outlook
  • Su nombre: el vostre nom i llinatges.
  • Dirección de correo electrónico: la vostra adreça de correu electrònic institucional amb el domini (@estudiant.uib.cat, @estudiant.uib.es, @estudiant.uib.eu) elegit a UIBdigital (exemple: nom.llinatge1@estudiant.uib.es).
  • Contraseña: la vostra clau d'accés, amb què accediu a UIBdigital.
 5. Finalment, veureu un quadre de seguretat que haureu d'emplenar i acceptar amb les vostres credencials d'UIBdigital, afegint a l'usuari "@id.uib.es", "@id.uib.cat" o "@id.uib.eu", segons el domini elegit a UIBdigital (exemple: aaa111@id.uib.es).Quadre de seguretat per emplenar amb credencials