Escoltar

Configuració del correu electrònic en dispositius mòbils

La configuració del correu electrònic al vostre dispositiu mòbil s'ha de fer manualment mitjançant Exchange, seguint les següents instruccions:

Configurar el correu electrònic a Android

 1. Anau a l'opció d'afegir un nou compte de correu electrònic:
  • Ajustes > Cuentas Añadir cuenta > Exchange.
 2. Emplenau el camp següent amb la vostra adreça de correu electrònic institucional amb el domini (@estudiant.uib.cat, @estudiant.uib.es, @estudiant.uib.eu) elegit a UIBdigital (exemple: nom.llinatge1@estudiant.uib.es) i premeu Siguiente.
 3. Emplenau el camp següent amb la vostra clau d'accés, amb què accediu a UIBdigital, i premeu Siguiente.
 4. Emplenau el quadre següent (Ajustes del servidor de entrada) amb les dades de configuració del vostre compte de correu institucional i premeu Siguiente:
  • Nombre de usuario: el vostre nom d'usuari d'UIBdigital, afegint-hi "@id.uib.es", "@id.uib.cat" o "@id.uib.eu", segons el domini elegit a UIBdigital (exemple: aaa111@id.uib.es).
  • Contraseña: la vostra clau d'accés, amb què accediu a UIBdigital.
  • Servidor: outlook.office365.com
  • Puerto: 443
  • Tipo de seguridad: SSL/TLS
 5. Acceptau el quadre d'advertència Administración de seguridad remota.
 6. Escolliu les opcions de sincronització que desitgeu i premeu Siguiente.
 7. Finalment, activau l'administració del correu electrònic per part de Gmail.

Configurar el correu electrònic a iOS

 1. Anau a l'opció d'afegir un nou compte de correu electrònic:
  • Ajustes > Correo > Cuentas > Añadir cuenta > Exchange.
 2. Emplenau el quadre següent amb les dades del vostre compte de correu institucional i premeu Siguiente:
  • Correo: la vostra adreça de correu electrònic institucional amb el domini (@estudiant.uib.cat, @estudiant.uib.es, @estudiant.uib.eu) elegit a UIBdigital (exemple: nom.llinatge1@estudiant.uib.es).
  • Descripción: la descripció del compte de correu que desitgeu.
 3. Al quadre següent emplenau el camp Contraseña amb la vostra clau d'accés, amb què accediu a UIBdigital, i premeu Siguiente.
 4. Emplenau el quadre següent amb les dades de configuració del vostre compte de correu institucional i premeu Siguiente:
  • Servidor: outlook.office365.com
  • Usuario: el vostre nom d'usuari d'UIBdigital, afegint-hi "@id.uib.es", "@id.uib.cat" o "@id.uib.eu", segons el domini elegit a UIBdigital (exemple: aaa111@id.uib.es).
  • Contraseña: la vostra clau d'accés, amb què accediu a UIBdigital.