Escoltar

Programa UIB Reutiliza

Aquest programa estableix els mecanismes formals per a la reutilizació de material informàtic de la UIB, fomentant la reutilització interna a la mateixa UIB i destinant material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i altres iniciatives d'interès social.

Trobareu més informació del programa UIBreutilitza a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

D'on provenen els equips informàtics d'aquest programa?

Els equips informàtics que gestiona UIBreutilitza provenen del servei de retirada d'equips informàtics de la UIB.

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.