Indicadors del servei de reutilitzaciˇ d'equipament informÓtic (UIB Reutilitza)

Des de l’any 2006, en que s’inicià el programa UIB Reutilitza, fins al 31 de desembre de 2020s’han reutilitzat un total de 1.334 ordinadors, 1.104 monitors i 55 impressores. Des de l'any 2012 també s'entrega per a reutilitzar material de comunicacions i audiovisual. S'han entregat 61 equips de xarxa (commutadors) i 3 videoprojectors. Un 50,4% d'aquest material s'ha reutilitzat internament a la UIB i un 49,6% s'ha entregat a 123 entitats externes distintes.

  Ordinadors entregats Monitors entregats Impressores entregades Equips de xarxa
 Intern UIB 648 591 45 5
 Entitats externes 686 513 10 56
 Total 1.334
1.104 55 61

 

S'han retirat un total de 85.256 kg de material no reutilitzable. A l'inici del programa ho retirava una empresa autoritzada de recollida de residus perillosos. Des d'octubre de 2012 EMAYA es fa càrrec de la retirada.

 El nombre d'ordinadors agrupats per any i tipus d'entitat externa són:

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2006 36 27 31 18 36 148
2007  112 0 24 14 12 162
2008  76 5 50 34 204 369
2009  44 1 0 1 3 49
2010  34 16 0 0 11 61
2011  30 0 29 0 7 66
2012  49 2
17 1 61 130
2013  36 0 11 7 0 54
2014  34 0 0 1 0 35
2015 43 0 0 2 0 45
2016 37 0 0 0 44 81
2017   48 0 0 0 0 48
2018 27 0 0 0 8 35
2019 32 1 0 1 7 41
2020 10
0
0 0 0 10
  648 54 160 79 393 1.334

 

El nombre de monitors agrupats per any i tipus d'entitat externa són: 

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2006 24 27 31 6 33 121
2007  122 0 14 11 6 153
2008  56 4 47 32 160 299
2009  20 0 0 1 0 21
2010  3 14 0 0 6 23
2011  31 0 0 0 0 31
2012  28 0
16 0 48 92
2013  19 0 6 1 0 26
2014  27 0 0 0 0 27
2015  42 0 0 0 0 42
2016  52 0 0 0 10 62
2017  60 0 0 0 5 65
2018  34 0 20 0 5 59
2019  50 0 0 0 10 60
2020
23 0 0 0 0 23
  591 45 134 51 283 1.104

 

El nombre d'impressores agrupats per any i tipus d'entitat externa són: 

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2006 2 0 0 0 2 4
2007  0 0 0 0 0 0
2008  1 0 0 0 3 4
2009  0 0 0 0 2 2
2010  0 0 0 0 0 0
2011  0 0 1 0 0 1
2012  5 0
0 0 1 6
2013  5 0 0 1 0 6
2014  1 0 0 0 0 1
2015  4 0 0 0 0 4
2016  2 0 0 0 0 2
2017  11 0 0 0 0 11
2018  7 0 0 0 0 7
2019  7 0 0 0 0 7
2020 0 0 0 0 0 0
  45 0 1 1 8 55

 

El nombre d'equips de xarxa agrupats per any i tipus d'entitat externa són:

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2012  4 0
0 0 25 29
2013  1 0 0 4 9 14
2014  0 0 0 0 8 8
2015 0 0 0 0 8 8
2016 0 0 0 2 0 2
2017  0 0 0 0 0 0
2018  0 0 0 0 0 0
2019  0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
  5 0 0 6 50 61

  

Les entregues a entitats externes segons la relació amb la UIB, agrupades per tipus, es distribueixen de la següent manera:

Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
 Associacions 7 20 14 0 0
 Entitats Públiques 1 9 9 0 0
 ONGs 5 25 22 0 0
 Total 13 54
45 0 0

 

Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
 Associacions 14 49 49 1 0
 Centres adscrits 1 5 5 0 0
 Centres ocupacionals 1 5 4 0 0
 Esplais infantils/juvenils 1 9 2 0 0
 Fundacions 6 79 64 0 0
 ONGs 3 13 10 0 0
 Total 26 160 134 1 0

 

Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
 Centres públics 39 343 240 8 44
 Centres concertats 7 50 43 0 6
 Total 46 393 283 8 50

 

Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
Associacions 16 35 21 1
6
Centres de menors 1 2 2 0 0
Entitats d'institucions públiques 5 16 11 0 0
Esplais infantils/juvenils 13 26 17 0 0
 Total 35
79
51 1 6

 

Entitats beneficiades

Agrupament Escolta Grup Capità Angelats; Agrupament Escolta Soca Arrel; ALAS; Aproscom; ASPAYM; Assamblea de Cooperació per la Pau; Associació Alzina; Associació Amazonia; Associació Aula Cultural; Associació Camí; Associació Cultural Aires des Pla; Associació Cultural Sans; Associació de Gestors Culturals; Associació Juvenil Centre d'Esplai Lluna nova; Associació Juvenil d'Ariany Piton III; Associació Museu Natural de Ciències Naturals; Associació Pa i Mel; Associació Rigpa; Associació Sargantana; Ateneu Alcari; Biblioteca Colombia; Casal de Joves s'Estació, Sta. Maria; Casal de Joves d'Esporles; CEI Teringa; CEIP Antònia Alzina; CEIP Es Pont; CEIP Joan Veny i Clar ; CEIP Miquel Capllonch; CEIP Portal des Moll ; CEIP Rei Jaume III; CEIP s'Alzinar, Capdepera; CEIP S'Auba; CEIP Sa Quintana; Centre d'estudis de l'esplai; Centre educatiu de persones adultes de Son Servera; Centre universitari de Campos; Centre universitari de Santanyí; Club d'Esplai Jovent; Club d'Esplai l'Encarnació; Club d'Esplai Terranostra; Club de Bàsquet Petra; Club de muntanya Es Cairats; Club Scout Sant Alonso; Col·lectiu Albaina; Col·legi Aula Balear; Col·legi La Inmaculada; Col·legi Sant Francesc; Col·legi Sant Pere; Colegio Madre Alberta; Colegio Nuestra Señora Gracia de Llucmajor; Consell de Juventut; Coordinadora d'Estudiants dels PPCC-UIB; CP Camilo José Cela; CP Campos Joan Ballester; CP Can Pastilla; CP de Pràctiques; CP Establiments; CP Eugeni López; CP Gabriel Alzamora; CP Gabriel Comas i Ribas; CP Maria Antònia Salvà; CP Mestre Colom. Bunyola; CP Miquel Costa i Llobera; CP Pare Bartomeu Pou; CP Punta de n'Amer; CP s'Algar de Porto Colom; CP s'Algar de s'Arenal; Creu Roja Ibiza; Enginyeria Sense Fronteres; Ensenyants Solidaris; Es Puntet; Escola de Turisme Consell Insular Eivissa; Estel de Llevant; Familia; Finestra al Sud; Fons Mallorqui de solidaritat i cooperació; Fundació Claudio Naranjo; Fundació Deixalles; Fundació Diagrama; Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel; Fundació Lluis Llach; Fundació Natzaret; GOB; GuifiNet; Hospital Son Dureta, Unitat digestiu; IES Arxiduc Lluis Salvador; IES Biel Martí; IES Damià Huguet; IES Emili Darder; IES Felanitx; IES Guillem Sagrera; IES Isidor Macabich. Eivissa; IES Joan Maria Tomas; IES Joan Ramis i Ramis; IES Josep Maria Llompart; IES Juniper Serra; IES La Ribera; IES Madina Mayurqa; IES Marratxi; IES Ramon Llull; IES s'Arenal; IES Ses Estacions; IES Son Ferrer; IES Son Pacs; Institut de formació Ramon Serra; Institut de Reinseció Social; IPI - Iniciativa Pro Infància; Joves de Mallorca Per La Llengua; Llars del Temple; Mans Unides Menorca; Mater Misericordiae; Metges del món; Nou Horitzó; Pinyol Vermell; Probens-Promoció i Benestar Social; Reina Constança de Mallorca; Rotary Club Palma; S'Altra Senalla; Santa Maria Sense Fronteres; Societat Balear d'Educació Ambiental; Societat Balear de Matemàtics; Treball Solidari; Universitaris Compromesos; Universitaris Compromesos d'Eivissa.

Dades per any