Indicadors del servei de reutilitzaciˇ d'equipament informÓtic (UIB Reutilitza)

Des de l’any 2006, en que s’inicià el programa UIB Reutilitza, fins al 31 de desembre de 2016 s’han reutilitzat un total de 1.200 ordinadors, 897 monitors i 30 impressores. Des de l'any 2012 també s'entrega per a reutilitzar material de comunicacions. S'han entregat 61 equips de xarxa (commutadors)

Un 44,8% d'aquest material s'ha reutilitzat internament a la UIB i un 55,2% s'ha entregat a 120 entitats externes distintes.

 

  Ordinadors entregats Monitors entregats Impressores entregades Equips de xarxa
 Intern UIB 531 424 20 5
 Entitats externes 669 473 10 56
 Total 1.200
897 30 61

 

S'han retirat un total de 69.471 kg de material no reutilitzable. A l'inici del programa ho retirava una empresa autoritzada de recollida de residus perillosos. Des d'octubre de 2012 EMAYA es fa càrrec de la retirada.

 

El nombre d'ordinadors agrupats per any i tipus d'entitat externa són:

 

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2006 36 27 31 18 36 148
2007  112 0 24 14 12 162
2008  76 5 50 34 204 369
2009  44 1 0 1 3 49
2010  34 16 0 0 11 61
2011  30 0 29 0 7 66
2012  49 2
17 1 61 130
2013  36 0 11 7 0 54
2014  34 0 0 1 0 35
2015 43 0 0 2 0 45
2016 37 0 0 0 44 81
  531 51 162 78 378 1.200

 

El nombre de monitors agrupats per any i tipus d'entitat externa són:

 

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2006 24 27 31 6 33 121
2007  122 0 14 11 6 153
2008  56 4 47 32 160 299
2009  20 0 0 1 0 21
2010  3 14 0 0 6 23
2011  31 0 0 0 0 31
2012  28 0
16 0 48 92
2013  19 0 6 1 0 26
2014  27 0 0 0 0 27
2015  42 0 0 0 0 42
2016  52 0 0 0 10 62
  424 45 114 51 263 897

 

El nombre d'impressores agrupats per any i tipus d'entitat externa són: 

 

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2006 2 0 0 0 2 4
2007  0 0 0 0 0 0
2008  1 0 0 0 3 4
2009  0 0 0 0 2 2
2010  0 0 0 0 0 0
2011  0 0 1 0 0 1
2012  5 0
0 0 1 6
2013  5 0 0 1 0 6
2014  1 0 0 0 0 1
2015  4 0 0 0 0 0
2016  2 0 0 0 0 0
  20 0 1 1 8 30

 

El nombre d'equips de xarxa agrupats per any i tipus d'entitat externa són:

 

  Intern UIB Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats que col·laboren amb la UIB Entitats sense col·laboració amb la UIB Centres educatius Total
2012  4 0
0 0 25 29
2013  1 0 0 4 9 14
2014  0 0 0 0 8 8
2015 0 0 0 0 8 8
2016 0 0 0 2 0 2
  5 0 0 6 50 61

 

 

Les entregues a entitats externes segons la relació amb la UIB, agrupades per tipus, es distribueixen de la següent manera:

 

Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
 Associacions 7 17 14 0 0
 Entitats Públiques 1 9 9 0 0
 ONGs 5 25 22 0 0
 Total 13 51
45 0 0

 

Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
 Associacions 14 51 49 1 0
 Centres adscrits 1 5 5 0 0
 Centres ocupacionals 1 5 4 0 0
 Esplais infantils/juvenils 1 9 2 0 0
 Fundacions 6 79 44 0 0
 ONGs 3 13 10 0 0
 Total 26 162 114 1 0

 

Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
 Centres públics 40 328 220 8 44
 Centres concertats 7 50 43 0 6
 Total 47 334 263 8 50

 

Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors
Monitors
Impressores E.Xarxa
Associacions 15 34 21 1
6
Centres de menors 1 2 2 0 0
Entitats d'institucions públiques 5 16 11 0 0
Esplais infantils/juvenils 13 26 17 0 0
 Total 34
78
51 1 6

 

Dades per any