Escoltar

Sol·licitud de material informàtic reutilitzat

Els camps amb * són obligatoris

Dades Sol·licitant Extern a la UIB

Nom de l’organització:* 

Adreça:* 

Municipi:* 

Correu electrònic:* 

Telèfon:* 

Persona responsable de la sol·licitud:* 

Camp de treball de l'organització:*

Dades Sol·licitud

Data:


Tipus Sol·licitud:*

1. Sol.licitud vinculada a projectes de cooperació per al desenvolupament impulsats des de la UIB i al programa de voluntariat de la UIB
2. Sol.licitud vinculada a centres educatius i iniciatives d’interès social que col·laboren amb la UIB
3. Sol.licitud vinculada a d’ altres programes i iniciatives d’interès social i centres educatius de les Illes Balears. Es donarà prioritat a aquelles entitats que tinguin antecedents de col·laboració amb la UIB.


Si heu seleccionat l’opció 2 o 3, indiqueu quina és la vinculació que teniu o heu tingut amb la UIB (Activitat, centre o departament i persona de contacte amb la UIB):


Si vol rebre més d'un ordinador, indiqueu quants:

  • Mínim: 
  • Màxim:

Estaria interessat en sol·licitar algun altre tipus de material informàtic? Quin?


Descriviu la utilització que tindrà el material (Gestió interna, Centre de formació, Projecte associat... etc) i tipus d'aplicacions que es volen fer servir: *


Aquesta sol·licitud té una validesa de 6 mesos. Si passat aquest temps no heu rebut material i desitjau continuar dins el programa UIB Reutilitza caldrà que feu una nova sol·licitud. L'assignació de material es farà en funció de la disponibilitat.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.