Software a la UIB

L’adquisició dels programes d’ús general de la UIB es farà a càrrec de la partida pressupostària de software i software lliure, dependent del Vicerectorat de Títols i Tecnologia.

Sempre que sigui possible es realitza una compra centralitzada d’aquestes llicències individuals per tal d’aconseguir la millor oferta (adquisició de producte per volum). A més, molts productes disposen de versió educativa amb preus més assequibles.

El procediment per a l'adquisició i la instal·lació de software a les aules d’informàtica està regulada a l'Acord normatiu 8876 (19/12/2008), article 24.

Llista de programes informàtics disponibles a la UIB:

Producte Tipus de llicenciament Destinataris
Campus Limitat
Antivirus TrendMicro *  

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Mathematica *  

Alumnat

Personal Docent i Investigador (PDI)

SPSS   *

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Microsoft (ofimàtica i actualització del S.O) *  

Alumnes d'estudis tècnics

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Microsoft Office 365 *   Alumnat

 

Quins tipus de llicències podem distingir?

Podem distingir:

  • Campus o llicències il·limitades: Tipus de llicència adequat quan el volum d’usuaris que han d’emprar aquest software és elevat i el cost de la llicència Campus és més econòmic que l’adquisició de les llicències individuals. Segons el producte, el període de llicenciament pot ser per 1, 2 o 3 anys.
  • Llicències limitades: Cada any es compren, en funció de les demandes per part dels usuaris i segons les decisions del Vicerectorat de Títols i Tecnologia, un nombre determinat de llicències.

 

Com puc fer una desinstal·lació de programari?

Per desinstal·lar un programa en un PC heu d'anar a Inicio -> Configuración -> Panel de Control, i una vegada aquí heu d'anar a l'opció Agregar o quitar programas.

Sortirà un llistat amb tots els programes que hi ha instal·lats al vostre ordinador. Només heu de seleccionar el programa que voleu desinstal·lar i fer clic amb el ratolí damunt l'opció quitar (o eliminar, depenent de la versió de Windows).

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.

 

Normativa. Aspectes legals

Normativa. Aspectes legals

La UIB està compromesa amb l’ús legal del software. Això implica què:

  1. Els productes que ofereix aquest servei només podran ser instal·lats a ordinadors del patrimoni de la Universitat.
  2. Es permet instal·lar els productes només a l’ordinador que té el Número d’Inventari de la UIB que s’ha indicat al formulari de sol·licitud. Per reinstal·lacions, trasllat a altre ordinador i/o altres incidències, s’ha de tornar a omplir un formulari, tot especificant el cas en què es troba.
  3. No es permet fer còpies dels productes instal·lats.
  4. Per a qualsevol software, bé sigui obtingut d’aquest servei o no, s’han de respectar les condicions de cada llicència.
  5. La UIB es reserva el dret d’auditar en qualsevol moment les instal·lacions realitzades.