Escoltar

Mathematica

Mathematica és un programa per a la computació i visualització numèrica, simbòlica i gràfica que ofereix una eina interactiva de càlcul i un llenguatge de programació potent.

Qui pot sol·licitar el Mathematica?

Els usuaris que poden sol·licitar el Mathematica són els següents:

  • Alumnat
  • El Personal Docent i Investigador de la UIB

 

Com puc sol·licitar el mathematica?

Destinatari Sol·licitud
Personal Docent i Investigador de la UIB (PDI) La sol·licitud es troba a UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Disponibles amb el nom "Instal·lació de programari en equips personals".
Alumnat Per instal·lar el Mathematica seguiu les instruccions del següent manual.

 

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.