Escoltar

Sol·licitud del servei de software de la UIB

Tipus Sol·licitud
Sol·licitud d’adquisició de programes informàtics

Les sol·licituds d’adquisició de programes informàtics s’han de fer arribar al Vicerectorat de Títols i Tecnologia, mitjançant el Centre de Tecnologies de la Informació, que fa de receptor intermediari de totes les sol·licituds.

El procés per a sol·licitar l’adquisició de programes informàtics és el següent: emplenau, imprimiu, signau i enviau el següent formulari d'adquisició de programari al Vicerectorat de Títols i Tecnologia - Centre de Tecnologies de la Informació – Anselm Turmeda.
 
La resposta a la sol·licitud depèn del Vicerectorat de Títols i Tecnologia.

Sol·licitud electrònica d’instal·lació de programes informàtics

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Tràmits - Sol·licituds disponibles - sol·licitud d'Instal·lació de programari en equips personals).

  • Es pot sol·licitar la instal·lació de productes dels quals la UIB disposa de Campus o llicències il·limitades: l’usuari sol·licitant podrà conèixer en tot moment l'estat de la seva sol·licitud i les instruccions d’instal·lació a UIBdigital.
  • Es pot sol·licitar la instal·lació de productes dels quals la UIB disposa de llicències limitades: la disponibilitat de llicències d’aquests productes és variable. El CTI en comprovarà la disponibilitat i la justificació de necessitat del producte. L’usuari sol·licitant podrà conèixer en tot moment l'estat de la seva sol·licitud i, si procedeix, les instruccions d’instal·lació a UIBdigital.

Consultau la llista de programes informàtics disponibles a la UIB