Escoltar

Instal·lació d'un certificat en el repositori de Windows

 1. Obriu Internet Explorer.
 2. Anau al menú Herramientas --> Opciones de Internet.

 3. Figura 1

 4. Anau a la pestanya Contenido i fer clic al botó Certificados.

 5. Figura 2

 6. Feu clic al botó Importar... per obrir l’assistent d’instal·lació de certificats.

 7. Figura 3

 8. Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

 9. Figura 4

 10. Feu clic al botó Examinar... i cercau el fitxer que conté el certificat.
 11. Una vegada seleccionat el certificat, feu clic al botó Siguiente.

 12. Figura 5

 13. En aquesta passa s’ha de posar la contrasenya del fitxer del certificat
 14. Marcau les opcions:
  • Marcar esta clave como exportable. Esto le permitirá hacer una copia de seguridad de las claves o transportarlas en otro momento.
 15. Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura 6
   
 16. Marcau l'opció Colocar todos los certificados en el siguiente almacén.
 17. Seleccionau el magatzem corresponent depenent del tiups de certificat a instal·lar.
 18. Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura 7
   
 19. Aquí podeu veure un resum de totes les passes anteriors. Revisau-ho i, si és correcte, feu clic al botó Finalizar.

  Figura 8