Escoltar

Criptografia de clau pública

La criptografia asimètrica, coneguda també com criptografia de clau pública, és una forma de criptografia en la qual la clau utilitzada per xifrar un missatge difereix de la clau utilitzada per desxifrar-lo. En la criptografia clau pública, un usuari té assignat un parell de claus: una clau pública i una clau privada. La clau privada es manté secreta, mentre que la clau pública es pot distribuir a tothom. Els missatges secrets s’han de xifrar amb la clau pública del receptor i només es poden desxifrar amb la seva clau privada corresponent. Les claus es relacionen matemàticament, però la clau privada a la pràctica no es pot obtenir a partir de la clau pública.

Veure també http://ca.wikipedia.org/wiki/Criptografia_de_clau_pública