Escoltar

Document

Qualsevol font de dades, fets o narracions recuperables en el temps i en l'espai, que serveix de base, de prova o de suport d’un procediment.

Pot contenir text, gràfics, imatges o qualsevol altre tipus d'informació que pugui ser emmagatzemada, editada i intercanviada entre sistemes de tractament de la informació o usuaris com una unitat diferenciada, identificada i estructurada.

Altres pàgines relacionades