Escoltar

Política de signatura electrònica

La legislació la defineix com el conjunt de normes de seguretat, d’organització, tècniques i legals per determinar com es generen, verifiquen i gestionen signatures electròniques, incloent-hi les característiques exigibles als certificats de signatura.

Veure Signatura electrònica i Certificat electrònic.

Definida en l'annex 4 del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica.