Escoltar

Segell de temps

El segell de temps d’un document electrònic permet garantir que la informació continguda existia i que no s’ha modificat des del moment de temps en què es va generar el segell.

Es sol·licita a una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) mitjançant una funció resum (hash) de la informació a segellar.

La TSA genera un segell de temps amb el resum, la data i l’hora, obtingudes d’una font fiable de temps, i la seva firma electrònica. La TSA proporciona el segell al sol·licitant, que el pot adjuntar a la informació per a garantir la seva integritat en el temps.

Altres pàgines relacionades