Escoltar

Seu electrònica

La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències.

Definit en l'article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.