Escoltar

Signatura digital

Emprant Criptografia de clau pública, un missatge xifrat, signat, amb la clau privada d’un remitent pot ser desxifrat, verificat, per qualsevol que té accés a la clau pública del remitent. Es demostra així que el remitent és qui l’ha signat i que el missatge no s’ha manipulat, perquè només la clau pública pot servir per desxifrar el missatge xifrat amb la clau privada, que només coneix el remitent. Això s’utilitza per assegurar l’autenticitat del missatge.


S’utilitza també el terme signatura electrònica com a sinònim de signatura digital, tot i que la signatura electrònica inclouria també altres mecanismes per identificar l’autor d’un missatge electrònic que no són purament criptogràfics.

Altres pàgines relacionades