Escoltar

Signatura electr˛nica avanšada

La legislació defineix signatura electrònica avançada com la signatura electrònica que permet identificar el signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signant de manera única i a les dades a les quals es refereix i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu control exclusiu.

De la llei LLEI 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.) Art 3.

Per a una descripció més detallada veure Signatura digital.

A nivell jurídic, no s'equipara directament amb la rúbrica manuscrita si no té una normativa jurídica de legitimació.

Veure també Signatura electrònica i Signatura electrònica reconeguda.

Altres pÓgines relacionades