Escoltar

Signatura electr˛nica reconeguda

La legislació defineix signatura electrònica reconeguda com la Signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un Dispositiu segur de creació de signatura.

De la llei LLEI 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.) Art 3.

Per a una descripció més detallada veure Signatura digital.

A nivell jurídic, s'equipara directament amb la rúbrica manuscrita. Aquest tipus de signatura és el que ofereix el nivell més elevat de garantia i seguretat.

Veure també Signatura electrònica i Signatura electrònica avançada.

Altres pÓgines relacionades