Escoltar

Signatura electr˛nica

La legislació defineix signatura electrònica com el conjunt de dades en forma electrònica, consignades al costat d’altres o associades amb aquestes, que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació del signant.

De la llei LLEI 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. («BOE» 304, de 20-12-2003.) Art 3.

Veure també Signatura electrònica avançada i Signatura electrònica reconeguda.

Altres pÓgines relacionades