Com signar documents electrònics?

Hi ha moltes utilitats per signar electrònicament documents diversos. Cada una amb les seves particularitats, fortaleses i febleses. Un programa executable, instal·lable en un ordinador amb Windows i que funciona raonablement bé és el XolidoSign, el qual ja està instal·lat en els PCs de l'entorn de PAS (per a qualsevol altre PC, es pot descarregar la versió personalitzada per a la UIB). Amb aquest programa es poden firmar documents i aplicar-los un segell de temps. També, naturalment, pot verificar les firmes i els segells de temps.

També està instal·lat en els PCs de l’entorn de PAS el programa Adobe Reader XI, que permet incrustar signatures electròniques, i verificar-les, en fitxers en format PDF.

Per poder signar documents, s’ha de disposar d’un certificat electrònic acceptat per l’estat espanyol. Certificats de firma vàlids son, entre d’altres, el DNI electrònic, el certificat de persona física de la FNMT, que s’empra habitualment per a fer tràmits amb l’agència tributaria, els certificats d’empleat públic de la FNMT i d’altres.

Es pot obtenir informació sobre signatura electrònica i certificats electrònics en la pàgina d'administració electrònica.

Els empleats de la UIB que no disposin de certificat electrònic poden obtenir el del DNIe en les oficines de la Policia. Aquest certificat és d’obligada acceptació per a qualsevol tràmit dins l’Estat espanyol.

Signatura de documents amb el programa XolidoSign

Signatura electrònica de documents amb Adobe Reader