Escoltar

Generació d'una còpia de seguretat d'un certificat i de la clau privada del repositori de Windows

 1. Obriu Internet Explorer.
 2. Anau al menú Herramientas --> Opciones de Internet.
   
 3. Figura 1

 4. Anau a la pestanya Contenido i feu clic al botó Certificados.
   
 5. Figura 2

 6.  Feu clic al botó Exportar... per obrir l'assistent d'exportació de certificats.
   
 7. Figura 2

 8.  Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura_3

 9. Seleccionau l'opció Exportar la clave privada i feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura_4

 10. En aquesta passa heu de marcar les opcions:
  • Si es posible, influir todos los certificados en la ruta de acceso de certificación.
  • Permitir protección segura (requiere IE 5.0, Windows NT 4.0 con SP4 o posterior).
 11. Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura_5

 12. Haureu d'establir una contrasenya per garantir la seguretat del certificat.
 13. Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura_6

 14. Feu clic al botó Examinar...

  Figura_7 

 15. Seleccionau una carpeta a on vulgueu desar la còpia de seguretat, posau-li un nom, i feu clic al botó Guardar.

  Figura_8

 16. Feu clic al botó Siguiente per passar a la següent passa.

  Figura_9

 17. Per finalitzar la còpia de seguretat feu clic al botó Finalizar.

  Figura_10