Escoltar

Signatura d'una instÓncia en la Seu electr˛nica

La Seu electrònica és l’adreça electrònica d'atenció ciutadana que permet accedir a la informació i als serveis telemàtics de la Universitat.

En l’apartat “Catàleg de procediments” es poden iniciar alguns tràmits mitjançant una instància. També, en el “Registre electrònic” de la Seu, es pot presentar una instància general a la Universitat.

Per a signar una instància es pot fer de dues maneres:

  • Certificat digital. Per a poder fer una signatura amb certificat digital s’ha de tenir instal·lat el programa AutoFirma i disposar d’un certificat electrònic personal. Es pot signat amb el DNI electrònic, amb un certificat d’empleat públic o qualssevol altres certificats accessibles pel sistema operatiu i acceptats per el tràmit.
  • Credencials. Per a signar amb credencials, usuari i contrasenya, a més de les credencials d’accés a UIBdigital s’ha de tenir la targeta universitària activa. El procés de signatura demana alguns dígits del número de la targeta o PAN.

Un cop emplenada la instància, i triat els tipus de firma es mostren les dades aportades pel ciutadà i es poden signar.

Signatura amb credencials d’UIBdigital

Si en la instància general s’ha triat el tipus “Firma amb credencials d’UIBdigital” es demana:

IG-Signar-Credencials-1

Quan s’han entrat el nom d’usuaris i la clau d’accés correctament, es demanen alguns dígits del número de la targeta:

IG-Signar-Credencials-Pan-1

L’usuari pot revisar-ne el contingut obrint el fitxer mitjançant el triangle de l’esquerra. Si hi està d’acord pitja el botó “Signa”.

IG-Registra-Confirma-1

La següent passa consisteix en registrar oficialment la instància.

Signatura amb certificat electrònic

Si en la instància general s’ha triat el tipus “Firma amb certificat electrònic” es demana:

IG-Signar-Certificat-2

L’usuari pot revisar-ne el contingut obrint el fitxer mitjançant el triangle de l’esquerra. Si hi està d’acord pitja el botó “Signa”. Quan es pitja el botó s’executa l’aplicació AutoFirma.

Un cop signada la sol·licitud, la següent passa és registrar oficialment la instància.

IG-Registra-Confirma-1