Signatura electr˛nica en UIBdigital

El requeriments per a fer signatures electròniques dins UIB digital depenen del tipus:

  • Certificat digital. Per a poder fer una signatura amb certificat digital s’ha de tenir instal·lat el programa AutoFirma i disposar d’un certificat electrònic personal. Es pot signat amb el DNI electrònic, amb un certificat d’empleat públic o qualssevol altres certificats accessibles pel sistema operatiu i acceptats pel tràmit.
  • Credencials. Per a signar amb credencials, usuari i contrasenya, a més de les credencials d’accés a UIBdigital s’ha de tenir la targeta universitària activa. El procés de signatura demana alguns dígits del número de la targeta o PAN.

Signatura d’actes acadèmiques dins UIBdigital

Un cop es té l’acta llesta per a signar, en la darrera columna apareix la icona per a signar Signatura.

UIBd-Signatura-Actes-Llista-1mod

Quan s’ha triat la opció de signar es mostra la pantalla corresponent i a més el contingut de l’acta.

UIBd-Signatura-Actes-1

Per a signar actes acadèmiques, es pot fer de diverses maneres:

  • Certificat digital. Per a poder fer una signatura amb certificat digital s’ha de tenir instal·lat el programa AutoFirma i disposar d’un certificat. Es pot signat amb el DNI electrònic, amb un certificat d’empleat públic o qualssevol altres certificats accessibles pel sistema operatiu i acceptats per el tràmit.
  • Credencials. Per a signar amb credencials, usuari i contrasenya, a més de les credencials d’accés a UIBdigital s’ha de tenir la targeta universitària activa. El procés de signatura demana alguns dígits del número de la targeta o PAN.
  • Signatura manuscrita en paper. L’acta s’imprimeix i es requereix que el professor acudeixi als serveis administratius.

Es tria el tipus desitjat:

UIBd-Signatura-Actes-Tipus-1

Signatura amb certificat digital

Per a poder fer una signatura amb certificat digital s’ha de tenir instal·lat el programa AutoFirma i disposar un certificat.

En la sol·licitud o tràmit es tria la opció de signar.

En la pantalla corresponent es mostra el “Document a signar”. L’usuari pot revisar-ne el contingut obrint el fitxer mitjançant el triangle de l’esquerra.

UIBd-Signatura-Actes-Certificat-1

Un cop el contingut a signar s’ha revisat i l’usuari hi està d’acord, s’inicia al procés de signatura pitjant el botó “Signa” Botó-Signa.

S’executa l’aplicació AutoFirma (veure l’apartat corresponent).

El procés acaba amb un missatge de confirmació.

Signatura amb credencials

Per a poder fer una signatura amb credencials s’ha de tenir, a més de l’usuari i contrasenya, la targeta universitària activa i disponible.

Primerament, el formulari demana les credencials:

UIBd-Signatura-Actes-ValidarCredencials-1

Segonament, un cop s’han validat les credencials, es demanen alguns dígits del número de la targeta universitària activa.

UIBd-Signatura-Actes-Credencials-PAN-1

L’usuari pot revisar el contingut que signa, obrint el fitxer mitjançant el triangle de l’esquerra. Si hi està d’acord pitja el botó “Signa” Botó-Signa.

El procés acaba amb un missatge de confirmació.

Signatura d’una sol·licitud de UIBdigital

Hi ha sol·licituds que necessiten de signatura electrònica, segons la seva naturalesa. En aquests casos, la signatura d’una sol·licitud es fa en dues passes:

  • Primer es desa la sol·licitud, com qualsevol altra.
  • En una segona etapa es fa la signatura.

Es pot veure en la següent imatge:

UIBd-sollicitud-signar

En la part de baix hi ha un botó “Firma aquesta sol·licitud”.

Per a signar sol·licituds, resolucions o documents dins UIBdigital, es pot fer de diverses maneres, segons es requereix en el tràmit concret:

  • Certificat digital. Per a poder fer una signatura amb certificat digital s’ha de tenir instal·lat el programa AutoFirma i disposar d’un certificat. Es pot signat amb el DNI electrònic, amb un certificat d’empleat públic o qualssevol altres certificats accessibles pel sistema operatiu i acceptats per el tràmit.
  • Credencials. Per a signar amb credencials, usuari i contrasenya, a més de les credencials d’accés a UIBdigital s’ha de tenir la targeta universitària activa. El procés de signatura demana alguns dígits del número de la targeta o PAN.

Signatura amb certificat digital

Per a poder fer una signatura amb certificat digital s’ha de tenir instal·lat el programa AutoFirma i disposar un certificat.

En la sol·licitud o tràmit es tria la opció de signar.

En la pantalla corresponent es mostra el “Document a signar”. L’usuari pot revisar-ne el contingut obrint el fitxer mitjançant el triangle de l’esquerra.

UIBd-document-signar

Un cop el contingut a signar s’ha revisat i l’usuari hi està d’acord, s’inicia al procés de signatura pitjant el botó “Signa” Botó-Signa.

El procés acaba amb un missatge de confirmació:

UIBd-document-signat-ok

Signatura amb credencials

Per a poder fer una signatura amb credencials s’ha de tenir, a més de l’usuari i contrasenya, la targeta universitària activa i disponible.

Primerament, el formulari demana les credencials:

UIBd-Credencials-1

Segonament, un cop s’han validat les credencials, es demanen alguns dígits del número de la targeta universitària activa.

UIBd-Credencials-PAN-1

L’usuari pot revisar-ne el contingut obrint el fitxer mitjançant el triangle de l’esquerra. Si hi està d’acord pitja el botó “Signa”.

El procés acaba amb un missatge de confirmació:

UIBd-document-signat-ok