Signatura i verificació de missatges de correu electrònic amb Thunderbird

 1. Obriu Thunderbird.
 2. Anau al menú Herramientas --> Opciones.

 3. Figura_1

 4. Anau a l'opció Avanzado, seleccionau la pestanya Certificados i feu clic al botó Ver certificados.

 5. Figura_2

 6. Seleccionau la pestanya Sus certificados i feu clic al botó Importar...

 7. Figura_3

 8. Cercau el fitxer que conté el certificat i, una vegada seleccionat el certificat, feu clic al botó Abrir.

 9. Figura_4

 10. Introduïu la contrasenya mestra del vostre certificat i feu clic al botó Aceptar.

 11. Figura_6

 12. Introduïu la contrasenya de seguretat del certificat i feu clic al botó Aceptar.

 13. Figura_6

 14. Tornau al menú Herramientas --> Configuración de las cuentas...

 15. Figura_7

 16. Seleccionau la secció Seguridad.
 17. Feu clic al botó Seleccionar... de l’apartat Firmado digital.

 18. Figura_8

 19. Seleccionau el certificat i feu clic al botó Aceptar.

 20. Figura_9

 21. Feu clic al botó No.

 22. Figura_10

 23. Feu clic al botó Aceptar.

  Enviament de correu electrònic amb signatura digital

 24. Per enviar un missatge signat anau al menú Opciones.
 25. En aquesta passa marcau l’opció:
  • Firmar digitalmente este mensaje

 26. Figura_11

 27. Al destinatari li apareixerà una icona (dins el requadre vermell) com la de la següent imatge quan rebi el missatge.

 28. Figura_12

 29. Si feu clic a la icona del certificat us apareixerà la informació referent a la firma digital.

  Figura_13