Escoltar

Signatura i verificació de missatges de correu electrònic amb Outlook

 1. Obriu Microsoft Outlook.
 2. Anau al menú Archivo -->Opciones.

 3. Figura_1

 4. Anau a la secció Centro de confiança i feu clic al botó Configuración del centro de confianza...

 5. Figura_2

 6. Anau a la secció Seguridad del correo electrónico i feu clic al botó Importar o exportar...

 7. Figura_3

 8. Feu clic al botó Examinar... i cercau el fitxer que conté el certificat.

 9. Figura_4

 10. Una vegada seleccionat el certificat, feu clic al botó Abrir.

 11. Figura_5

 12. Introduïu la contrasenya del vostre certificat i un nom d'Id. digital. Feu clic al botó Aceptar per continuar amb el procés.

 13. Figura_6

 14. Feu clic al botó Aceptar per continuar.

 15. Figura_7

 16. En tornar a la secció Seguridad del correo electrónico, al bloc de Correo electrónico cifrado, feu clic al botó Configuración...

 17. Figura_8

 18. Introduïu un nom de configuració de seguretat.
 19. Marcau les caselles de les opcions:
  • Configuración predeterminada para este formato de mensaje cifrado.
  • Configuración predeterminada para todos los mensajes cifrados.
 20. Al camp Certificado de firma, feu clic al botó Elegir...  i s’obrirà una nova finestra.

 21. Figura_9

 22. Seleccionau el certificat i feu clic a Aceptar.

 23. Figura_10

 24. Feu clic al botó Aceptar fins a tancar totes les finestres.

 25. Enviament de correu electrònic amb signatura digital


 26. Feu clic al botó Nuevo mensaje de correo electrónico del menú Inicio.

 27. Figura_11

 28. S’obrirà una nova finestra.

 29. Figura_12

 30. Anau a la secció Opciones i feu clic al botó Firmar.

 31. Figura_13

 32. Al destinatari li apareixerà una icona (dins el requadre vermell) com la de la següent imatge quan rebi el missatge.

 33. Figura_14
 34. Si feu clic a la icona del certificat us apareixerà la informació referent a la signatura digital.

  Figura_15

* Si teniu problemes per enviar missatges amb la vostra signatura digital assegurau-vos d'haver configurat el compte de correu amb el mateix correu que conté la signatura digital, distingint majúscules i minúscules.